Ochrana virtualizovaných sítí vyžaduje změny

Virtualizace má obrovský vliv, což vyvolává i otázky o úloze fyzických zabezpečovacích zařízení ve virtuálním světě. Podle Gartneru do roku 2015 budou zhruba 40 % bezpečnostních kontrol v podnikových datových centrech budou dělat virtualizované systémy – v roce 2010 to přitom bylo jen 5 %.

Ochrana virtualizovaných sítí vyžaduje změnyVirtualizované firewally
Rozhraní vShield API zajišťuje VMwaru schopnosti obvyklé u firewallu. V současné době podniky používají oddělené síťové rozhraní pro každou zátěž. Důvěřujete VMwaru v oblasti separace paměti, ale síťové přenosy ale přece jen raději zasíláte odděleně na fyzické firewally.

Je proto dalším logickým krokem virtualizace firewallu? Ten od VMwaru by to mohl dokázat. Základní segmentaci zvládá dobře.

Firmy Check Point, Juniper a Cisco už mají avé virtuální firewally. Firewall Check Pointu umí funkci IPS, kterou VMware nemá. Ten ale  pro tuto funkcionalitu využívá partnerství  s třetími stranami.

Ve virtualizaci to všechno znamená vzít kontrolu zabezpečení a vtáhnout ji dovnitř. Otázkou je, kdo je za to odpovědný. Musíte udržovat rozdělení povinností.

VMware má přístup na základě rolí, který k tomu lze použít. Stejně tak třeba řešení od firmy HyTrust.

Nemusíme nutně chtít, aby se o všechno starala jedna osoba – síťový firewall může mít na starost správce zabezpečení a zbytek administrátor VMwaru.

Ale budoucnost je hybridní – některé firewally budou virtuální a jiné hardwarové. Například firmu Palo Alto Networks znevýhodňuje, že hojně využívá proprietární hardware. Firewall této firmy v současné době není virtualizovaný, ale jednou, jak potvrzují její představitelé, bude.Úvodní foto: © Tijana - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 20/2012
Celé toto vydání lze zkoupit elektronicky
Komentáře