Oddělené systémy na jediném monitoru

Úkolem zařízení je slučovat obrazy aplikačních oken poskytovaných více systémy, zobrazovaných zpravidla na více monitorech, do jednoho obrazu, tento obraz zobrazit na jediném monitoru, a zpětně pak automaticky přesměrovat vstupy od jediné sady klávesnice a myši právě do toho systému, jehož aplikační okno si uživatel na obrazovce zvolil.Společnost PositronLabs představila řešení pro hardwarové zabezpečení dat využívající technologii MLA.

Tato technologie představuje podle dodavatele řešení současných bezpečnostních hrozeb. Díky tomu je možné se současně pohybovat na internetu a ve stejném okamžiku zpracovávat vysoce citlivá data. MLA garantuje stoprocentní bezpečnost – pro produkty využívající MLA neexistuje dle dodavatele žádné riziko narušení bezpečnosti této technologie.

Způsob, jak realizovat připojení více PC na jediný monitor, klávesnici a myš v jediném KVM přepínači s dříve nemyslitelným komfortem obsluhy, vznikl společným vývojem společností PositronLabs, ELO+ a ASIX . Výsledná zařízení se používají mnohem snadněji než standardní KVM přepínače.

Základem technologie MLA je plně hardwarové zařízení MLA Bridge, které slouží ke slučování videosignálů z různých systémů. Úkolem zařízení je slučovat obrazy aplikačních oken poskytovaných více systémy, zobrazovaných zpravidla na více monitorech, do jednoho obrazu, tento obraz zobrazit na jediném monitoru, a zpětně pak automaticky přesměrovat vstupy od jediné sady klávesnice a myši právě do toho systému, jehož aplikační okno si uživatel na obrazovce zvolil.

Při nasazení v praxi je tedy standardní PC doplněno o MLA Bridge, který umožní provozování více operačních systémů zcela transparentně a bezpečně vedle sebe. Operační systémy nemusí být pro provoz na architektuře MLA nijak upraveny, používají se standardní distribuce. V jediném okamžiku tedy lze využívat systémy MS Windows, Unix/Linux či Sun Solaris, které mohou pracovat bez jakýchkoliv omezení.

Výhoda zařízení MLA Bridge podle dodavatele spočívá především:

v absenci jakéhokoli softwaru, který by mohl sloužit jako nebezpečné prostředí pro škodlivé kódy v operačním systému uživatele,
v totálním oddělení a neprostupnosti zdrojových systémů,
v univerzálnosti použití, jehož jediným předpokladem je dostupnost běžného DVI signálu od zdrojových systémů,
v inteligenci zařízení, které dokáže komunikaci uživatele se zdrojovými systémy přepínat pouze na základě znalosti videosignálu.
Rodinu koncových zařízení využívajících technologii MLA doplňují dva produkty, MLA Switch a MLA Workstation.

MLA Switch představuje externí zařízení zajišťující rychlé propojení několika počítačových skříní bez dalších provozních nákladů – nad rámec pořizovací ceny. MLA Switch nabízí kromě dokonalé MLA bezpečnosti ještě dvě vlastnosti:
obraz z více PC zobrazuje najednou, a to ve skutečné velikosti na jediném monitoru,
jednotlivá PC není nutno manuálně přepínat, MLA Switch je přepíná zcela automaticky – vestavěný inteligentní prvek dokáže sám vyhodnotit, se kterým PC chce uživatel pracovat.

MLA Workstation (MLW) je naproti tomu speciální PC, které umožňuje stoprocentně bezpečné připojení do více sítí s různými stupni citlivosti uchovávaných dat, aniž by došlo k jejich ohrožení. MLA Workstation obsahuje několik PC zabudovaných do jedné skříně, které vzájemně propojuje prostřednictvím MLA Bridge. Toto zařízení lze bezpečně připojit prostřednictvím jednotlivých dílčích PC do různých sítí a bez problémů s nimi pracovat. Připojením DVI výstupů z těchto PC na zařízení MLA Bridge dochází ke sloučení obrazů z jednotlivých PC do jednoho obrazu, který se zobrazí na jediném monitoru. Na každé PC lze přitom nainstalovat libovolný operační systém.

Doporučené ceny bez DPH jsou 8 600 Kč pro MLA Bridge a 11 200 Kč pro MLA Switch. Ceny pro MLA Workstation se odvíjí od vlastní ceny konfigurace.


Komentáře