Opětné potíže s letním časem – tentokráte v USA

Osmého srpna 2005 vstoupil v USA v platnost tzv. Energetický zákon (Energy Policy Act of 2005), který ustanovuje, že letní čas ve Spojených státech bude počínaje letošním rokem začínat o tři týdny dříve a končit o týden později. A vypadá to, že s touto změnou budou problémy. S počítači, jak jinak…



Osmého srpna 2005 vstoupil v USA v platnost tzv. Energetický zákon (Energy Policy Act of 2005), který ustanovuje, že letní čas ve Spojených státech bude počínaje letošním rokem začínat o tři týdny dříve a končit o týden později. A vypadá to, že s touto změnou budou problémy. S počítači, jak jinak…

Musíme si totiž uvědomit, že mnoho programů má v sobě přechod na letní čas pevně zakódovaný. Právě výše zmíněným zákonem ovšem došlo k tomu, že v podstatě neměnné datum přechodu na letní a zimní čas se změnilo. A aplikace vydané před vstupem tohoto zákona v platnost s tím pochopitelně nemohly počítat.

Varování vydal např. Microsoft, který upozorňuje, že mnoho jeho produktů (včetně Windows XP) na tuto změnu není připraveno. Jedním dechem ale dodává, že problém lze bez problémů řešit instalací příslušných aktualizací. „Pokud neinstalujete příslušné záplaty na svůj počítač, pak je možné, že nastavení času bude v průběhu čtyřtýdenního období nepřesné,“ uvádí se v prohlášení vydaném při této příležitosti. To může vést k mnoha problémům: od nekorektní funkce kalendářových aplikací až po neprovedení automatických procesů.

Problém se ale netýká pouze Microsoftu: aktualizace pro některé produkty musela vydat třeba i IBM.

Ač se problém České republiky přímo netýká, ukazuje, na jakých nečekaných místech se mohou některé změny projevovat. Ne nedarmo proto správci sítí říkají: „Když to funguje, tak na to nesahej!“










Komentáře