Osobní internetové bezpečí

CA Internet Security Suite 2007Internetová ochrana z dílny Computer Associates je softwarový balík, složený z několika komponent pro boj proti nevyžádané poště, škodlivému softwaru a pro ochranu síťové komunikace na bázi důsledné kontroly aplikací. Zavedení na Windows XP, pro něž je především určen, nečiní vážnější problémy a počítač uživatele - je-li připojen k internetu - je po úvodní aktualizaci a okamžitém spuštění účinně chráněn. Ústřední grafické uživatelské rozhraní - CA Security Center - s potřebným základním "rozcestím" pro podrobné nastavení všech vlastností produktu pak působí jednolitým, přehledným dojmem.
Klíčovým prvkem ochrany síťových připojení je jistě osobní firewall. Výchozí nastavení nabízí úroveň kontroly síťového provozu na možném maximu a ve vstupním stavu je tedy počítač konfigurován jako "neviditelný" z vnější sítě. Zájemci o podrobné nastavení této brány pak mohou využít tvorbu specifických síťových pravidel. Základní logika ovládání je postavena na běžně využívané koncepci ochrany "přes aplikace" - uživatel je vyzván k potvrzení oprávněnosti aktivit i při odchozím spojení. Jinými pozoruhodnými vlastnostmi bylo jednoduché zálohování konfigurace firewallu či kontrola příloh e-mailů.
Další součástí balíku je antispamový nástroj pro ochranu elektronické pošty, i zde je naše zkušenost příjemná. Program bez problémů rozpoznal naši konfiguraci poštovního klienta (Outlook Express) a v první vlně aktivity předložil podezřelé zprávy, podle nichž se učil rozpoznávání. Opět platí, že výchozí algoritmus je poměrně spolehlivý a použitelný. Chceme-li proces učení vylepšit, máme k dispozici
další funkce učení pomocí explicitně označených e-mailů. Antispamu kraluje opravdu dobře zpracovaná koncepce.
Pochopitelně nemůže chybět antivirus, takže podotkněme, že i zde najdeme v první řadě silná výchozí nastavení - pokročilou kontrolu pomocí heuristické analýzy, automatický sken celého počítače během první noci a jeho další plánování. Na druhou stranu tato součást balíku poskytuje méně možností pro pokročilá nastavení, což je zřejmě součástí zamýšlené koncepce "bezzásahové" funkcionality.
V případě antispywaru, to tvůrci s minimalizací ovládacích možností asi trochu přehnali. Není totiž prakticky vůbec možné definovat, co se bude kontrolovat a jaký typ hrozeb bude eliminován. Přesněji: kromě plánování pravidelné kontroly nenaplánujeme téměř nic dalšího. Po instalaci však není zapnut skener, pracující na pozadí, což je určitý nedostatek.
Na závěr ještě jedna poznámka: zpočátku jsme zkusili provozovat nainstalovaný balík CA Internet Security Suite 2007 na stroji s pouhými 128 MB operační paměti, i po upgradu na 512 MB byl úvodní nápor při kontrole poštovní schránky stále velkou zátěží. Jinými slovy, zaveďte tento aplikační balík raději někdy večer před spaním.

CA Internet Security Suite 2007
+ nastavení firewallu
+ učení antispamu
+ uživatelské rozhraní
+ automatické aktualizace
- příliš instantní antispyware
- plánování kontrol u antiviru
- nárazová zátěž operačního systému

K recenzi poskytla firma:
CA, www.ca.com
Cena: 70 dolarů


Opravdovou radost nám udělal osobní firewall, který dobře využijí jak pokročilejší příznivci, tak začátečníci.


Komentáře