Penetrační test ověřil bezpečnost systému transplantačních registrů

Výsledky provedených penetračních testů ověřily bezpečnost a odolnost informačního systému proti případným útokům. Trinis je integrovaný systém transplantačních registrů...AEC, dceřiná společnost Cleverlance Enterprise Solutions, oznámila, že formou penetračního testování a simulovaných útoků dokončila testy bezpečnosti nově spouštěného zdravotnického informačního systému Trinis. Trinis je integrovaný systém transplantačních registrů...

Výsledky provedených penetračních testů ověřily bezpečnost a odolnost informačního systému proti případným útokům. Díky těmto testům bylo možné ještě v rámci zkušebního provozu omezit potenciální bezpečnostní rizika.

Technickým provozovatelem informačního systému TRINIS je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS), které mimo výše zmiňovaný registr provozuje i další národní zdravotní registry, registry hygienické služby a specializované zdravotnické informační systémy určené Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Viz také:
Útočníci se zaměřili na epileptiky i na slepé
TrustPort vzniká z AEC v rámci skupiny Cleverlance


Komentáře