Pochybnosti o mobilních šifrovacích telefonech na Ministerstvu vnitra

Šifrovací telefony, které zakoupilo Ministerstvo vnitra pro potřeby svého ministra a jeho pěti náměstků, jsou podle některých pro pravděpodobný účel, za jakým byly zakoupeny, nepoužitelné.


První důvodem je skutečnost, že dokud tyto telefony nebudou certifikovány Národním bezpečnostním úřadem, nelze přes ně sdělovat informace ve stupni utajení přísně tajné a tajné. A i kdyby tuto prověrku získaly, je třeba vzít v úvahu, že utajované skutečnosti stupňů utajení tajné a přísně tajné, lze sdělovat pouze v prostorách, které jsou pro tyto účely speciálně upraveny. Jedná se o zabezpečené oblasti kategorií tajné a přísně tajné, což znamená, že je tento prostor chráněn certifikovanými technickými prostředky uvedenými v § 7. odst. 2 písm. i). Mimo tyto oblasti nelze výše uvedené skutečnosti sdělovat. Je pak otázkou, jaký má zrovna pro Ministerstvo vnitra význam mobilní šifrovací telefon, když je jeho použití v praxi značně omezené?

„Obecně chápu důvody, proč si osoba z komerčního prostředí pořizuje šifrovací telefon – ochrana před špionáží konkurence je zde zřejmá. Proč však byl tento přístroj pořízen pro potřeby Ministerstva vnitra, tomu až tak nerozumím," říká Jiří Schmidt, specialista na ochranu proti odposlechům společnosti Probin. „Zůstává mi nejasné, na co osoba, která je de facto „šéfem" všech odposlechů v ČR, potřebuje šifrované volání?" komentuje Schmidt.

Nákup šifrovacích telefonů na Ministerstvu vnitra zrovna v době, kdy se připravuje novela Trestního řádu, která má kromě jiného rozšířit seznam paragrafů pro použití odposlechů a umožnit nařízení odposlechů už u trestných činů s horní hranicí trestní sazby 8 let, je navíc ambivalentní. „Kdyby u nás byl v používání odposlechů pořádek a kdyby o tom byl sám ministr vnitra přesvědčen, neměl by důvod si tyto přístroje pořizovat. Pak se nelze divit ani podnikatelům, že si tyto telefony a další technologie, chránící jejich „zájmy", kupují," komentuje Schmidt.

To, že by zakoupené šifrovací telefony získaly v nejbližší době certifikaci NBÚ, je prakticky nereálné. „Získat na takový telefon bezpečnostní prověrku je skoro nemožné. NBÚ totiž pro její udělení požaduje uvedení použitého šifrovacího algoritmu. Tato informace je však hlavním know-how výrobců, a to si každý z nich, nakonec i kvůli riziku rozklíčování algoritmu, pečlivě chrání," uvádí Schmidt.Komentáře