Počítačový virus v lidském těle – mnoho povyku pro nic?

Mark Gasson z britské University of Reading vyvolal značný mediální zájem, když se prohlásil za prvního člověka napadeného počítačovým virem. Gasson si už dříve nechal do paže implementovat RFID čip, který používá namísto klasické přihlašovací karty při vstupu do budov univerzity.


Nyní si nechal do RFID čipu nasadit malware, který se prý navíc začal kopírovat i do dalších systémů, konkrétně do jeho PC. Gasson z toho vyvozuje, že viry se mohou šířit mezi lidským tělem a počítači sem a tam.

Média samozřejmě začínají vykreslovat hrůzné scénáře: sice v těle nemáme běžně RFID čipy, ale kochleární implantáty (zařízení pro náhradu sluchu) nebo kardiostimulátory jsou dnes už v podstatě malé počítače disponující síťovou konektivitou. Malware v kardiostimulátoru by proto mohl být smrtelný. Viry by se mohly šířit mezi více elektronickými systémy v jednom organismu nebo i přeskakovat mezi lidmi. Čipy mají psi, musí se snad nákazy počítačovým virem obávat i naši čtyřnozí přátelé, třeba při návštěvě veterináře? Atd.

Gasson vzbudil pořádný mediální povyk, experti ho však kritizují za „pouťovou vědu“. Viry se nemohou šířit přímo mezi jednotlivými RFID systémy, vyžadují čtečku. Aby malware šel spustit na čtečce, musela by navíc existovat i nějaká vážná bezpečnostní zranitelnost i v softwaru čtečky. A nadto si RFID čipy z čteček stahují prakticky jen data, nikoliv spustitelný kód.

Graham Cluley ze společnosti Sophos uvedl, že vědci by měli při prezentování svých experimentů i výsledků postupovat zodpovědněji. Veškerá popsaná rizika jsou dne něj krajně nepravděpodobná. Vyvolávání paniky v souvislosti s kardiostimulátory je podle Cluleye velmi nevhodným marketingovým tahem.

 

Zdroj: PCWorld.com

 

Poznámka: Na University of Reading působí také Kevin Warvick, který si z implantování čipů do svého těla a podobných „show“ udělal přímo živnost. Spíše než o seriózní vědu se v těchto případech ale jedná o kejklířství. Na toto téma viz např. starší rozhovor na ScienceWorldu.

 Komentáře