Podnikoví špióni útočí: Mohou to být uklízečka nebo poslíček s poštou

Je mnohem snadnější proniknout do společnosti jako zaměstnanec nižší úrovně, například jako správce domu či pracovník podatelny, kde jsou nároky mnohem menší – a špión přitom stejně dostává příslovečné klíče ke království.

Podnikoví špióni útočí: Mohou to být uklízečka nebo poslíček s poštou


Někteří informační špióni procházejí náborem zaměstnanců, aby se dostali do firmy a ukradli podniková tajemství pro konkurenci nebo cizí stát. Jiní se zase obrátí proti svému zaměstnavateli, když se rozzlobí a odcházejí nebo když je zlákají jiné pracovní nabídky. Jde takové insidery včas odhalit?

Podniky se snaží vnitřní zrádce odhalit – omezit jejich přístup k citlivým údajům ale nemusí stačit. Se správnou pracovní pozicí a přístupem mohou agenti fiktivně vystupující jako uklízeči, zaměstnanci podatelny nebo IT personál obejít ochrany dat pomocí svého rozsáhlého přístupu a cenný intelektuální majetek vynést pryč.

Co mohou manažeři bezpečnosti udělat technicky i jinak k ochraně bezpečnosti cenných dat před slídily?

 

Vstup

Podnikoví špióni přicházející z jiných organizací zpravidla dobře splňují podmínky pro příslušné pracovní místo, ale jejich úmysly zůstávají skryté. Úplně zabránit riziku, že by někdo pracoval pro konkurenci, může být obtížné až nemožné, možná dokonce i nežádoucí, protože existuje zájem zaměstnávat personál se zkušenostmi od konkurence.

„Zaměstnanci konkurence mají schopnosti, tržní inteligenci a zkušenosti, které podnik potřebuje, takže jsou to vlastně kandidáti první volby,“ tvrdí Sol Cates, šéf zabezpečení ve společnosti Vormetric.

Konkurenti také podplácejí dříve loajální zaměstnance, aby jejich prostřednictvím získávali vaše data a přetahují je na svou stranu, aby tak získali tržní výhody.

Mnoho podniků se snaží dělat jednoduché kontroly pracovní minulosti a referencí, ale nevěnují se dostatečně odhalování případných postranních úmyslů.

„Dokonce i někteří smluvní partneři státních organizací, kteří běžně pracují s utajovanými informacemi, se spoléhají výhradně na kontrolu minulosti prostřednictvím bezpečnostní prověrky a nedělají další kontroly,“ tvrdí Philip Becnel, ředitel společnosti Dinolt, Becnel, & Wells Investigative Group.

Tato úroveň šetření ale nestačí, protože podnikoví špióni, kteří jsou loajální ke své zemi či původnímu zaměstnavateli, ne k tomu současnému, budou sdílet utajovaná data s dalšími subjekty.

Podniky mohou udělat právní kontroly minulosti uchazeče, aby ověřily, zda předchozí zaměstnavatel například nežaloval kandidáta kvůli krádeži podnikových dat a duševního vlastnictví.

„To však pomůže jen v případě, že se uchazeč už dříve dopustil podnikové špionáže a bývalý zaměstnavatel ho při ní chytil,“ vysvětluje Cates.

Jakmile podnik přijme kandidáta, měl by použít technologie řízení přístupu na fyzické i IT úrovni, skartování dokumentů a zavést dohled, který by odhalil podnikové špióny a zabezpečil se vůči nim. V této oblasti stále existuje řada nedostatků.

 

Pronikání k podnikovým pokladům

Agenti podnikové špionáže projdou skulinami mezi typickými součástmi většiny kontrol minulosti. Podnik zkontroluje historii zaměstnání, výpis z rejstříku trestů a záznamy o dopravních přestupcích.

To všechno se však týká toho, co kandidát už kdysi udělal, ale ne toho, co chce udělat teď. „Není to jako test na detektoru lži nebo jiná metrika, kterou by společnost mohla použít při kontrole osob kandidujících na citlivá vládní pracovní místa,“ popisuje Cates.

Pachatelé podnikové špionáže se mohou dostat blízko k datům i přes nejméně sledovaná, ale pro špionáž stále výhodná pracovní místa. „Je mnohem snadnější proniknout do společnosti jako zaměstnanec nižší úrovně, například jako správce domu či pracovník podatelny, kde jsou nároky mnohem menší a špión stále dostává příslovečné klíče ke království,“ vysvětluje Becnel.

Naverbovat někoho již pracujícího v cílové společnosti je ještě snadnější, než protlačit špióna přes proces přijímání nových pracovníků. „Pro podnik je také velmi těžké chytit někoho, kdo už je uvnitř a má už určitou důvěru,“ tvrdí Becnel.

 „Je časté, že konkurenti kontaktují nespokojené zaměstnance, nabídnou jim práci za lepší plat a požádají je, aby s sebou při odchodu vzali všechna citlivá data,“ tvrdí Becnel. Ti mohou přistupovat k elektronickým datům nebo jen nahrávat pomocí chytrého telefonu interní schůzky a telefonní hovory.

Při náboru existujících zaměstnanců je často největší výhrou IT profesionál, jenž má plný přístup ke všem datům a kterého společnost nesleduje. „Některé z největších špionážních akcí vykonal personál IT,“ tvrdí Cates.

 

Nepustit dovnitř…

Hluboké a důkladné kontroly pracovní minulosti jsou dobrým začátkem v zabezpečení firem vůči nežádoucímu přijetí agenta, který pracuje pro konkurenci nebo cizí stát, a to i v případě nižších pracovních pozic...

 

Tento příspěvek vyšel v Security Worldu 2/2015.Oproti této on-line verzi je výrazně obsáhlejší a přináší další poznatky a tipy, které lze využít při praktické implementaci u vás ve firmě.

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.

Úvodní foto: © juanjo tugores - Fotolia.com


Komentáře