Podniky nejsou připraveny na zákony a nařízení související s ochranou dat

Více než polovina podniků zapomíná na pravidla stanovená státem pro oblast bezpečnosti e-mailů.Společnost McAfee, Inc. oznámila výsledky průzkumu, ze kterého vyplývá, že vedoucí IT pracovníci s rozhodujícími pravomocemi působící ve velkých korporacích na celém světě.
Více než polovina podniků zapomíná na pravidla stanovená státem pro oblast bezpečnosti e-mailů.
Společnost McAfee, Inc. oznámila výsledky průzkumu, ze kterého vyplývá, že vedoucí IT pracovníci s rozhodujícími pravomocemi působící ve velkých korporacích na celém světě, si nejsou vědomi své odpovědnosti vyplývající ze zákonných nařízení týkajících se zajištění e-mailové bezpečnosti. Podle výzkumu také mnoho organizací není schopno filtrovat a blokovat nežádoucí obsah před vstupem do své podnikové sítě ani před jeho šířením ven.

Výzkum byl zadán společností McAfee, aby v celosvětovém měřítku prozkoumal postoje velkých korporací k bezpečné správě obsahu (Secure Content Management). Byl proveden skupinou TNS IT & Telecoms Research Group ve 12 zemích čtyřech kontinentů.

Více než polovina (52 %) těch, kteří byli dotázáni, připouští, že si nejsou vědomi své zodpovědnosti před místními zákony, pokud jde o e-mailovou bezpečnost. Např. zákon Sarbannes-Oxley, HIPPA a „Zákon o ochraně dat“ (Data Protection Act). Pro společnosti to znamená potenciální ohrožení soudními žalobami
a dokonce stíháním.

Povědomí o závazcích vyplývajících ze zákonných nařízení je největší ve Velké Británii, USA a Brazílii. Tři čtvrtiny dotázaných ve Velké Británii si jsou vědomi odpovědnosti vyplývající ze Zákona o ochraně dat (Data Protection Act), pokud jde o e-mailovou bezpečnost. 67 % amerických podniků si je vědomo svých závazků vyplývajících ze zákonů typu Sarbannes-Oxley a HIPPA. Ze skupiny dotazovaných si je 60 % vědomo, že budou muset v budoucnosti dodržet zákonná nařízení.

Povědomí v podnicích v mnoha evropských zemích je omezené, a to navzdory existenci Direktivy Evropské unie o ochraně dat (EU Data Protection Directive). Svých závazků si je vědomo pouze 26 % dotázaných v Nizozemí, 37 % ve Francii a 41 % v Německu. Španělské a italské podniky uspěly o něco lépe se 47 %, respektive 45 % těch, které si uvědomují svoji zodpovědnost.

Z výzkumu McAfee vyplývá, že mnoho organizací se potenciálně nechrání před soudními spory a žalobami ze strany zaměstnanců, kvůli nedostatečnému filtrování jistých typů obsahu e-mailů přicházejících do jejich sítě a z ní odcházejících. Zatímco většina dotazovaných věří, že mají závazek chránit své zaměstnance před obdržením urážlivého materiálu, mnoho z nich nemá k dispozici řešení, které by tento obsah blokovalo. Jen 52 % dotázaných blokuje rasistický obsah a 54 % blokuje sexistické e-maily. Podnik může být zodpovědný za zaměstnanecké e-maily s rasistickým, sexistickým nebo pornografickým obsahem.

Výzkumná metodologie:
Pro splnění výzkumných cílů byl výzkumnou skupinou TNS IT & Telecoms proveden webový průzkum. Respondenty mohli být pouze IT profesionálové, kteří se zabývají technologií přenosu zpráv nebo e-mailovou bezpečností ve společnostech se 250 a více zaměstnanci. Celkem bylo v období mezi říjnem a prosincem 2004 provedeno více než 630 rozhovorů na 12 trzích čtyřech kontinentů.


Celosvětový statistický přehled

Celkový souhrnný vzorek: 630 Senior IT decision makerů ve společnostech s více než 250 zaměstnanci

Celkový počet trhů zahrnutých v průzkumu: 12
(Velká Británie, Španělsko, Německo, Itálie, Kanada, Francie, Nizozemí, USA, Austrálie, Nový Zéland, Brazílie a Mexiko)

Termín provedení průzkumu: prosinec 2004

Průzkum byl proveden společností: TNS Global


Velká Británie
64 respondentů
Společnosti ve VB patří k firmám, které nejvíce blokují rasistický (65%), sexistický (63%) a pornografický (83%) obsah
75% britských společností si je vědomo svých povinností dle lokálních vládních regulací o emailové bezpečnosti
87% britských společností považuje za svoji povinnost chránit zaměstnance před urážlivou nevyžádanou poštou a 94% považuje za svoji povinnost zabránit svým zaměstnancům takovéto urážlivé materiály rozesílat


Španělsko
55 respondentů
Přestože 75% španělských společností ví, že mají povinnost chránit zaměstnance před zasílanými urážlivými materiály, pouze 36% blokuje rasistický obsah a 40% sexistický obsah emailů
Španělské společnosti kladou větší důraz na blokování pornografického obsahu než na blokování obsahu rasistického a sexistického (67%)
Alarmujících 53% španělských společností si vůbec neuvědomuje své povinnosti chránit elektronickou poštu, které vyplývají z lokálních vládních regulací o emailové bezpečnosti
35% společností se domnívá, že není jejich povinností zabránit zaměstnancům v rozesílání urážejících nevyžádaných zpráv


Německo
86 respondentů
Německé společnosti se domnívají, že mají větší povinnost zabránit zaměstnancům v zasílání urážlivých materiálů (78%), než zaměstnance před jejich obdržením chránit (63%)
Většina německých společností blokuje rasistický obsah emailů (63%), sexistický obsah blokuje 59% a pornografický obsah 70% společností
59% si není vědomo svých povinností chránit elektronickou poštu, které vyplývají z lokálních vládních regulací o emailové bezpečnosti


Francie
67 respondentů
Přestože více než 80% francouzských společností si je vědomo své povinnosti zajistit ochranu zaměstnanců před urážlivými materiály a zároveň jim zabránit v jejich šíření, velké množství firem materiály s rasistických obsahem (52%), sexistickým obsahem (63%) a pornografickým obsahem (40%) neblokuje
Alarmujících 53% francouzských společností si vůbec neuvědomuje své povinnosti chránit elektronickou poštu, které vyplývají z lokálních vládních regulací o emailové bezpečnosti


Itálie
73 respondentů
Přestože více než 80% italských společností si je vědomo své odpovědnosti zajistit ochranu zaměstnanců před urážlivou nevyžádanou poštou a povinnosti zaměstnancům v jejím šíření zabránit, značné procento neblokuje materiály s rasistickým (62%), sexistickým (56%) a pornografickým (32%) obsahem
Pouze 45% italských společností si uvědomuje svoji odpovědnost chránit elektronickou poštu, která vyplývá z lokálních vládních regulací o emailové bezpečnosti


Nizozemí
19 respondentů
Znepokojujících 53% nizozemských společností cítí zodpovědnost za ochranu svých zaměstnanců před urážlivými emaily, ale 68% cítí povinnost zabránit jim v jejich rozesílání
To vysvětluje, proč více než polovina nizozemských společností blokuje materiály s rasistickým (53%), sexistickým (58%) a pornografickým (58%) obsahem
Alarmujících 74% si neuvědomuje svoji zodpovědnost za bezpečnost elektronické pošty, která vyplývá z lokálních vládních regulací o emailové bezpečnosti


USA
52 respondentů
Americké společnosti nejvíce blokují pornografický obsah (88%), ale blokování zpráv s rasistickým (62%) nebo sexistickým (63%) obsahem nepřikládají takovou důležitost
Americké společnosti jsou nejlépe informovány o svých povinnostech chránit elektronickou poštu, které vyplývají z nařízení místní vlády (67%) a pouze 13% neví, že se těmito pravidly v budoucnu budou muset řídit
Vysokých 87% cítí povinnost chránit své zaměstnance před urážlivými materiály a 85% považuje za svoji povinnost zaměstnancům v zasílání urážejících materiálů zabránit


Komentáře