Posouzení možnosti záchrany dat u TDP-Ontrack zdarma

Společnost TDP-Ontrack nabízí firmám i jednotlivým uživatelům elektronických zařízení využívajících média pro uložení dat bezplatné posouzení možnosti záchrany dat v případě jakékoli hardwarové či softwarové poruchy nebo poškození.Společnost TDP-Ontrack nabízí firmám i jednotlivým uživatelům elektronických zařízení využívajících média pro uložení dat bezplatné posouzení možnosti záchrany dat v případě jakékoli hardwarové či softwarové poruchy nebo poškození. V rámci probíhající kampaně, která je zatím časově ohraničena koncem prosince tohoto roku, provede TDP-Ontrack zdarma kompletní posouzení stavu média, pravděpodobnosti záchrany uložených dat a předpokládané ceny. Za toto posouzení dosud zákazníci platili 380 Kč.

Společnost TDP-Ontrack počátkem října tohoto roku zprovoznila novou špičkově vybavenou laboratoř, která nabízí 9 poloautomatických pracovišť a kde mezi řadou potřebných technologií nechybí ani ultra čistá komora, stereoskopický pracovní mikroskop, rychlý logický analyzátor nebo unikátní softwarové utility vyvinuté na základě více než desetiletých zkušeností. Toto pracoviště je součástí celosvětové sítě laboratoří Ontrack a probíhá zde naprostá většina všech prováděných zásahů, s výjimkou vybraných softwarových záchran, které jsou realizovány prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo za pomoci příslušného odborníka z jiné laboratoře.

TDP-Ontrack v současné době provádí více než 8 úspěšných záchran denně a počet přijatých zakázek neustále roste. Dlouhodobá úspěšnost překračuje 90 %, mezi médii, z nichž se data zachraňují nejčastěji, dominují disky a disková pole. V posledních měsících rychle přibývá i záchran dat z paměťových karet využívaných v PDA, mobilních telefonech a digitálních fotoaparátech i některých dalších médií. Další informace lze získat na http://www.tdp-ontrack.cz.


Komentáře