Poznejte zaměstnance, kteří vám chtějí škodit

Důvěra a IT jdou ruku v ruce. Zde jsou varovná znamení, kterých je potřebné si všímat, abyste se u některých zaměstnanců nespálili.

Poznejte zaměstnance, kteří vám chtějí škodit


Přes všechny důrazy na nástroje a pomůcky se IT stále velmi týká lidí, kteří tyto nástroje a pomůcky vyvíjejí a používají. Spolupráce, vzájemný respekt a nadšení pro práci – to vše a také mnohem více je nezbytné k získání užitečných výsledků bez ohledu na to, zda váš tým IT dodává kód, opravuje chyby, pracuje s firemními uživateli nebo zabezpečuje systémy společnosti.

Jak se technologie stávají silnějšími a počítačové systémy jsou stále více zaplněné citlivými údaji, dostává se jeden lidský aspekt IT pod podrobnější kontrolu: Důvěra.

Během posledních třiceti let se mi povedlo získat úžasné zaměstnance. Lidé, u kterých mi intuice napověděla, že jde o správné kandidáty na pracovní pozici, prokázali své kvality nad má nejdivočejší očekávání.

Občas jsem však opominul včasná varovná znamení, že jinak skvělý kandidát či talentovaný a tvrdě pracující zaměstnanec postrádá, řekněme, silný morální kompas.

Když někdo, koho jste obdivovali, důvěřovali mu a věnovali se mu, se nakonec zachová vůči firmě jako darebák, nelegálně vniká do soukromé korespondence nebo používá údaje kreditní karty zákazníka na nákup počítačového vybavení pro svůj domov, začne vás nesprávně udělená důvěra v tuto osobu pronásledovat.

Pravdou je, že nelze vždy říci, kdo má potenciál stát se lumpem. Během své kariéry jsem však našel několik varovných příznaků, kterých je dobré si všímat. Žádný z nich není spolehlivý a je vždy dobré, aby lidé využívali výhodu pochybnosti.

Považujte tedy následující příznaky spíše za určitou formu nedokonalého lakmusového papírku než za těžce získané lekce vztahů se zaměstnanci, kteří se začali chovat jako darebáci.

 

Varovný příznak č. 1: Nečekaný nezdar při ověřování minulosti

Jedním z nejlepších zaměstnanců, které jsem za posledních třicet let získal, byla žena, která mi řekla, že jako náctiletá udělala hroznou chybu. Byla součástí skupiny pracovníků na námořní základně ve středisku, kde byl odhalen podvod s fiktivními výplatami finančních náhrad. Byla stíhána u soudu a tento podvodný čin skončil trvalým záznamem v jejím trestním rejstříku.

Během mého rozhovoru s ní byla o tomto incidentu velmi upřímná a vypadala velmi zkroušeně. Ujistila mě, že se něco takového už nestane. Při kontrole její minulosti jsem zjistil, že to byl jediný problém, který kdy měla. Dokonce ani nedostala žádnou pokutu za překročení rychlosti.

Najal jsem ji tedy a o deset let později podává špičkové výkony. Nyní pracuje jako manažerka. Její zaměstnanci ji milují a ona nás nikdy nezklamala. Možná že není divu, že také byla jednou z mých nejlepších spolupracovníků při odhalování nepoctivých pracovníků.

Je to neocenitelná dovednost. Je to také důkaz, že by žádná společnost či zaměstnavatel neměli automaticky diskvalifikovat z přijímacího procesu někoho, kdo je schopen prokázat, že už nemá nic společného se svým dřívějším špatným chováním.

Naproti tomu mi několik dalších potenciálních zaměstnanců neřeklo nic o svých záznamech v trestním rejstříku a namísto toho čekali, až povinná kontrola trestní minulosti odhalí jejich konflikt se zákonem.

Tato forma lži opomenutím se pro mě stala důvodem k odmítnutí. Obvykle v době, kdy ke kontrole minulosti dochází, už daná osoba je u nás zaměstnaná a pracuje v dočasné roli. Je to docela šok zjistit, že někdo, komu jste věnovali svůj čas a důvěru, k vám nebyl upřímný.

Ano, mnozí lidé váhají odhalit své trestní přestupky z minulosti, ale důvěra je hned od počátku zcela zásadní nutností.

Byla to těžce získaná zkušenost. Jeden zaměstnanec, kterého jsme si ponechali i po zjištění problémů s jeho minulostí, nakonec ukradl počítačové vybavení naší společnosti za tisíce dolarů.

Zjistil jsem to, když mě požádal, abych se u něj doma zastavil na diagnostiku případného malwaru v jeho domácím počítači. Když jsem vstoupil do jeho domu, uviděl jsem, že má počítačový rack za několik tisíc dolarů a síťové vybavení stejné, jako jsme měli v práci.

Když si uvědomil, že jsem vybavení poznal, jeho výraz byl jasný. Byla chyba mě zvát domů, minimálně aniž nejprve zakryl ukradené vybavení.

Snažil se mě přesvědčit, že to bylo vyřazené vybavení, které účetní oddělení již odepsalo, a že měl ústní souhlas předchozího šéfa, aby si vzal vybavení domů pro účely odborné přípravy. Rychlý telefonát a kontrola viditelných firemních sériových čísel prokázaly, že šlo o aktivní vybavení naší společnosti. Naštěstí většina zločinců není příliš inteligentní.

 

Varovný příznak č. 2: Říká, že mu minulí zaměstnavatelé nevěřili

Následující rčení mi v životě pomáhá: „Pokud jste vždy oběť, jste pravděpodobně problémem vy sami.“ Mnoho zaměstnanců, ne-li většina, mělo špatné zkušenosti s jedním nebo několika předchozími zaměstnavateli.

Často je to důvod, proč odešli. Pokud si však pracovník stěžuje na všechny své minulé zaměstnavatele, je téměř jisté, že se na tento seznam dostanete i vy, a to i za sebemenší problém.

Zde je varovným příznakem, že jim minulí zaměstnavatelé nevěřili – zejména když poté popisují situace s deficitem či úplnou absencí zdravého rozumu. Vzpomínám si na jednoho pracovníka, který si stěžoval, že se jeho starému zaměstnavateli nelíbilo, že se díval na soubory s výplatními páskami manažerů.

Udělal jsem malou kontrolu a zjistil jsem, že přistupoval ke všem druhům dat, u kterých k tomu neměl dobrý důvod. Jsem si jistý, že si mě přidal na svůj seznam.

 

Varovný příznak č. 3: Říká, že dokáže vniknout do systémů kolegů či firmy

Většina zaměstnanců, kteří vnikají do záležitostí svých kolegů, svým kolegům říká, že to dokážou udělat nebo že mohou proniknout do podnikových systémů. Je to divné, ale často je to pravda.

Pokud nespokojený pracovník mluví o tom, co by mohl udělat, kdyby chtěl, považujte to za varování. Ve většině případů nikdo nevypráví vedení o hrozbě, aniž o tom nijak nepřemýšlí, a pokud ano, vedení to nevezme na vědomí.

Ponaučení: Hovory o takových záležitostech by měly být dostatečné k přijetí opatření. Zaprvé – vzdělávejte své zaměstnance, aby tyto pasivně-agresivní hrozby hlásili. Když jsou ohlášené, berte je vážně.

Zajistěte, aby si nadřízený promluvil s pracovníkem za přítomnosti zástupce personálního oddělení, a zkontrolujte, zda pevné disky dotyčného zaměstnance neobsahují hackovací nástroje a důkazy neoprávněného přístupu.

To vše platí i pro zaměstnance přistižené s nedovolenými hackovacími nástroji (pokud ovšem nejsou potřeba pro jejich práci). To samé platí pro zaměstnance, kteří vlastní sbírky hesel jiných uživatelů (pokud není uchovávání těchto hesel součástí jejich pracovní činnosti).

Jestliže se během vyšetřování zjistí, že zaměstnanci vykonávali aktivní neoprávněné hackování, měli by být varováni, že se takové chování netoleruje a že může vyústit v jejich okamžité propuštění. Aktivity těchto zaměstnanců byste měli určitou dobu intenzivně sledovat.

Možná si myslíte, že jsem příliš tvrdý, ale desítky let zkušeností mě naučily potlačovat tyto hrozby již v zárodku. Přistihl jsem pár zaměstnanců s daty, která by mít neměli, a věřím, že dostatečně seriózní přístup k takové události může pomoci připomenout nevinným pracovníkům, aby se neodchylovali od toho, co je správné, a vyhnuli se problémům.

 

Varovný příznak č. 4: Přepíná obrazovku svého počítače, tabletu či mobilu, když jdete kolem

Tento scénář nastává často: Zastavíte se u kóje a vidíte spolupracovníka, jak rychle přejde na novou obrazovku. Je více než pravděpodobné, že se snaží zakrýt skutečnost, že se právě ulívá a nepracuje na firemních záležitostech.

Když však vidíte, jak přepíná obrazovky, i když očividně pracuje na podnikových záležitostech, je to velké varování. Všechny webové stránky a databáze, na kterých takoví lidé pracují, by neměly být před vedoucím týmu tajné.

Pokud se to stane více než párkrát, zajistěte důkladnou kontrolu.

 

Varovný příznak č. 5: Nikdy si nebere dovolenou

Staré účetní moudro radí být opatrný na zaměstnance, kteří si nikdy neberou dovolenou. Protože musejí stále zahlazovat stopy, aby je nikdo nechytil, nemohou si vzít ani den volna. To je jeden z důvodů, proč mnoho firem své pracovníky nutí, aby si brali dovolenou...

 

Tento příspěvek vyšel v Security Worldu 3/2015.Oproti této on-line verzi je výrazně obsáhlejší a přináší další poznatky a tipy, které lze využít při praktické implementaci u vás ve firmě.

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.

Úvodní foto: © olly - Fotolia.com


Komentáře