Pozor, kontrola shora

LAN-Console sleduje provoz v lokání počítačové sítiPočítače se dnes používají prakticky v každé firmě. Kontrola jejich využívání
během pracovní doby je však poměrně složitá a ne vždy účinná. Na tento fakt se
zaměřila firma ViewPoint Technology Group při vývoji programu LAN-Console
[workstation].
Produkt je určen ke kontrole a sledování provozu počítačů v lokání počítačové
síti. Podívejme se podrobně, co si pod pojmem kontrola můžeme představit. Nemusí
jít vždy jen o „šmírování zaměstnanců“.
Program se skládá ze dvou částí. První je server, běžící na daných počítačích,
které mají být sledovány. Jeho prostřednictvím jsou pak předávány rozmanité
informace do administrátorské konzoly, kde jsou vyhodnocovány. Pověřená osoba
pak může sledovat reporty o spouštění a době běhu aplikací, které byly na
stanici použity. Díky pravidlům pro různé uživatele nebo skupiny je možné
zablokovat spouštění vybraných aplikací, např. her. Systém je možné nastavit
tak, aby byly tyto aplikace blokovány jen v pracovní době a mimo ni byly
povoleny. Další oblastí, kterou program monitoruje, jsou internetové stránky,
jež uživatel stanice navštívil. Opět je k dispozici přehled, je možné nastavit,
které adresy jsou povoleny a které zakázány. Stejně jako v případě spouštění
aplikací lze platnost pravidel nastavit časově. Aktivitou mezi zaměstnanci
nejméně oblíbenou, je bezesporu vzdálené sledování obrazovky počítače. Díky tomu
může například administrátor sledovat, co zrovna uživatel na počítači dělá. K
dispozici je i nahrávání obrazu a jeho pozdější přehrání. Díky administrátorské
konzole může být sledováno až 16 obrazovek současně.
Další činností, kterou LAN-Console [workstation] eviduje, je práce se soubory a
adresáři. Veškeré aktivity jako otevírání, kopírování, přesuny, mazání a tisk
souborů jsou zaznamenávány. Tato funkce je velmi vítaná, pokud pracujete s
citlivými informacemi.
Program ovšem neslouží pouze k monitorování softwaru. Administrátor může
získávat podrobné informace o hardwarovém vybavení vzdálené stanice. Zjistit
vzdáleně například velikost pevného disku, operační paměti nebo typu DVD
mechaniky není problém. Samostatnou kapitolou jsou potom funkce pro vypnutí nebo
zapnutí daného zařízení. Je možné například odpojit CD mechaniku nebo porty
počítače. Konečně se program hodí i pro vzdálenou pomoc uživatelům.
Administrátor může instalovat nebo odebírat aplikace, případně nastavit
libovolnou funkci vzdálené stanice, jako by byl přímo u ní.
Program LAN-Console [workstation] je velmi komplexní nástroj a dovoluje zjistit
o chování uživatele vzdáleného počítače téměř cokoliv. Administrátorům sítí může
usnadnit práci a omezit nepracovní aktivity zaměstnanců. Zejména ve velkých
firmách, kdy je potřebná kontrola činnosti velkého množství uživatelů, může být
nasazení tohoto programu velmi efektivní. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit,
že nasazení těchto monitorovacích nástrojů by mělo být zaměstnancům oznámeno a
nesmí být používány bez jejich vědomí. 05s0049/jp o

LAN Console
+ snadná vzdálená instalace
+ vyhodnocování událostí
+ záznam obrazovek

K recenzi poskytla firma: Unicorn
Technologies, s. r. o., www.unicorn.cz
Cena: od 71 euro za počíta


Komentáře