Pravidla nasazení z jediného rozhraní

Se správou identit a řízením přístupu jsou často spojována dvě S: Shoda, která představuje jeden z hlavních faktorů pro nasazení systémů IAM (Správa identit a přístupu) a Složitost, jež se může stát jedním z největších problémů, kterým společnosti při vývoji řešení čelíSpolečnost CA představila novou verzi řešení CA Access Control. Verze 12 nabízí podle dodavatele tvorbu, nasazení a správu komplexního, na rolích založeného řízení přístupu pro servery, a zlepšuje tak zabezpečení prostředků IT a shodu s legislativními a podnikovými předpisy.

„Se správou identit a řízením přístupu jsou často spojována dvě S: Shoda, která představuje jeden z hlavních klíčových faktorů pro nasazení systémů IAM (Správa identit a přístupu) a Složitost, jež se může stát jedním z největších problémů, kterým společnosti při vývoji řešení čelí,“ uvedl Dave Arbeitel, viceprezident pro produktový management oddělení CA Security Management. „Produkt CA IAM r12 nabízí řešení pro obě S díky svým schopnostem správy identit a přístupu, které organizacím pomohou splnit požadavky nejrůznějších předpisů a nařízení a které redukují složitost, jež bývá s nasazením systémů IAM často spojena.“

Access Control r12 poskytuje podle CA následující funkce pro tvorbu sestav o shodě:

Předdefinované typy reportů, které proaktivně shromažďují data napříč platformami a zobrazují detailní informace o oprávněních a o aktuálním stavu zásad. Tyto sestavy doplňují auditování založené na událostech a slouží k monitorování požadavků na shodu a ke znázorňování případných rozporů.
Možnost definování libovolných typů reportů, která umožňuje ukládání dat do relačních databázových systémů jiných výrobců a jejich další zpracování. Interoperabilita s externími systémy umožňuje přizpůsobení tvorby sestav s cílem vyhovění interním standardům nebo požadavkům auditorů.
Prosazování a řízení rozsáhlých bezpečnostních politik: Produkt CA Access Control r12 optimalizuje infrastrukturu pro správu a prosazovaní politik s cílem zjednodušit i ty nejproblematičtější implementace a zlepšit provozní efektivitu. Tím pomáhá snížit náklady na prvotní nasazení a následný provoz a současně zvýšit flexibilitu v případě vzniku nových požadavků na bezpečnost.

Logické seskupování systémů zjednodušuje složitá multiplatformní prostředí a úlohy správy tím, že poskytuje správcům možnost vytvářet logické skupiny systémů a pravidla nasazení. Tento přístup umožňuje správu tisíců koncových systémů z jediného serveru. Jednotné uživatelské rozhraní sjednocuje informace o politikách a skupinách systémů ze všech platforem a umožňuje správu prostřednictvím centrálního jednotného prostředí.

Access Control nyní nabízí ochranu pro širokou škálu typů a verzí operačních systémů běžících prostřednictvím virtualizace na jednom fyzickém systému. Podporované platformy jsou: VMWare ESX, Sun Solaris 10 Zones, Microsoft Virtual Server, Linux XEN, IBM AIX LPAR, HP-UX VPAR a z/VM.

Viz také:
CA: správa licencí a ochrana proti porušení bezpečnostních zásad
Regulační požadavky rostou, firmám se však nechce zvyšovat investice do řízení rizik


Komentáře