Pražské WiFi hotspoty používají hlavně nespolehlivé šifrování WEP

Podle pravidelného, v pořadí již šestého průzkumu bezpečnosti bezdrátových sítí společnosti Ernst & Young, se v loňském roce opět zvýšil počet uživatelů, kteří využívají zabezpečení přístupových bodů.


Praha se tak s 84 % zabezpečených přístupů poprvé přiblížila úrovni světových velkoměst, kde šifrování užívá okolo 93 % přístupových bodů.

V Bratislavě je v současnosti zabezpečeno 77 % přístupů. V centru Prahy vzrostl počet přístupových bodů za poslední rok na 3 347, což představuje meziroční nárůst o pouhá 2 %. Jedná se tak o významný rozdíl v porovnání s výsledky v předchozích letech, kdy se počet Wi-Fi připojení pravidelně každým rokem zdvojnásobil. V Bratislavě naopak počet přístupů stále výrazně rostl – o 46 %. V Praze byl letos vůbec poprvé zaznamenán pokles přístupových bodů podporujících vyšší přenosové rychlosti.

Cílem průzkumu bezpečnosti bezdrátových sítí bylo identifikovat a analyzovat Wi-Fi přístupové body ve vybraných částech Prahy, do průzkumu byly již podruhé zahrnuty také výsledky měření v centru Bratislavy. Kromě sledování počtu a umístění bodů se průzkum zaměřil také na jejich zabezpečení a přenosovou rychlost.

„Stav zabezpečení sítí se nadále zlepšuje, stále však zaostáváme přibližně o rok za světovým standardem. Přestože si uživatelé nutnost ochrany bezdrátových sítí již uvědomují, v řadě případů pořád využívají šifrování WEP, které je za určitých podmínek snadno napadnutelné. Zvlášť v případě firem představuje přitom nedostatečně zabezpečený přístup značné podnikatelské riziko,“ hodnotí současnou situaci Jan Fanta, partner oddělení podnikového poradenství a řízení rizik Ernst & Young.

84 % přístupových bodů v centru Prahy používá v současnosti nějaký způsob zabezpečení, zatímco před pěti lety to bylo jen 33 %. Kvalita zabezpečení se však od předchozího roku příliš nezměnila. Nejrozšířenějším druhem šifrování zůstává WEP, a to u 58 % zabezpečených přístupových bodů. V posledních letech se rychlost růstu podílu zabezpečených sítí snižuje.

Letos podruhé bylo provedeno měření také v historickém centru Bratislavy. V porovnání s Prahou byla celková měřená plocha výrazně menší, postup měření se od Prahy nelišil. Bylo identifikováno 772 jedinečných přístupových bodů. Z 561 zašifrovaných přístupových bodů používá 221 šifrování WEP. Ostatní přístupové body využívají protokol WPA či jiné standardy pro šifrování.

Stupeň zabezpečení v Praze se v letošním roce poprvé začal přibližovat světovým standardům, Bratislava stále mírně zaostává za světovými velkoměsty, ale rozdíl se postupně snižuje. Oproti předchozím letům došlo ke konsolidaci, neboť rozdíly v zabezpečení byly v předchozích letech mnohonásobně větší. Poměr zabezpečených přístupových bodů k nezabezpečeným je v Praze 84 % k 16 % a v Bratislavě 77 % ke 23 % .Komentáře