Predikce pro ICT bezpečnost v roce 2010

Kolegové z amerického Network Worldu připravili kolekci predikcí témat, která budou aktuální v nadcházejícím roce v oblasti počítačové bezpečnosti.


Financování v oblasti bezpečnosti ve firmách se v příštím roce zlepší asi o desetinu. Podle výzkumů se ukazuje, že právě bezpečnost je považována za jednu z oblastí, kterou škrty až tak výrazně nepoškozují a řada manažerů ji označuje za „zbytečný komfort“ (ovšem jen do té doby, než dojde ke skutečné pohromě). Nicméně rostoucí hrozby a omezené rozpočty firem v roce 2009 znamenaly pro řadu firem v této oblasti krok zpět a v roce 2010 lze s rostoucí ekonomickou stabilitou očekávat snahu o nápravu.

Mobilní červy a trojany budou na vzestupu. Rozvoj aplikací pro chytré telefony způsobil zájem útočníků i o tuto jimi dříve poměrně opomíjenou oblast ICT a lze proto očekávat zvýšení útoků na mobilní přístroje. Dříve tyto škodlivé kódy pro smartphony byly závislé na klasických PC, pomocí nichž se šířili. Nicméně v příštím roce lze očekávat i nárůst samovolně se šířících hrozeb určených přímo pro smartphony a to hlavně na platformách iPhone a Android, přičemž první takové kódy se objevily právě ke konci letošního roku.

Poskytovatelé cloud computingu přijdou s novými službami v oblasti bezpečnosti, neboť bezpečnost je jednou z klíčových otázek pro adopci cloudů. Poskytovatelé tak začnou jako službu nabízet šifrování, VPN, systémy proti průniku a další služby za klasické hodinové poplatky. Průkopníkem je v této oblasti Virtuální privátní cloud Amazonu a tyto služby se stanou jsou z hlavních konkurenčních výhod poskytovatelů cloud computingových služeb. Bezpečnost v cloudech také posílí o nové spravované služby, půjde např. o prevenci proti úniku dat, nové možnosti zmíněného šifrování či adresářové a autentizační služby, které se stanou doplňkem pro tradiční antispamové a antimalwarové aplikace či firewally.

Nárůst počtu virtuálních strojů, provozovaných často na přenosných počítačích, bude také vést firmy k tomu, že se budou poohlížet po co nejlepším zabezpečení virtualizovaných desktopů. Uživatelé pak na jednom počítači budou provozovat jak soukromé aplikace, tak i firemní desktop, případně jim bude povoleno využití firemních počítačů jen pro seriózní práci.Komentáře