Překážkou pro nasazení cloud computingu jsou kromě zabezpečení i obavy z dostupnosti služeb

Většina podniků se přechodu na cloud computing obává a má k tomu dobrý důvod: Podle nedávného globálního průzkumu zabezpečení cloudu provedeného Trend Micro zaznamenala téměř polovina (43 %) osob odpovědných za rozhodování o firemních IT1 v posledních 12 měsících na straně poskytovatele cloudu pochybení nebo problémy v oblasti zabezpečení.


Globální průzkum odhalil nejistotu a obavy kolem týkající se nasazení cloudu. Potvrdil, že firemní sektor jako celek směřuje rychlým tempem ke cloudu a spustil obří multiplikační vlnu nových implementací. Ačkoli na projektech cloud computingu pracuje v současnosti jen o málo víc než 10 % respondentů, téměř polovina respondentů implementuje nové aplikace v cloudu nebo je zkouší v pilotním provozu.

Navzdory tomu, že popularita cloud computingu ve většině zemí roste, panuje mezi firmami stále zmatek a některé dosud z nich nemají jasno v tom, co vlastně jsou služby cloud computingu. Po předložení seznamu služeb cloud computingu 93 % respondentů prohlásilo, že v současnosti nejméně jednu z nich využívají. A přesto 7 % z nich přiznává, že jejich podnik nemá žádné plány pro nasazení služeb cloud computingu – což je protimluv.

 

„Podle našich dat to vypadá, že se v příštích pár letech objeví až pětinásobné množství cloud aplikací, přitom však 43 % stávajících uživatelů cloudu zažilo v posledním roce nějaký bezpečnostní incident. Někteří z respondentů navíc ani nevěděli, že cloud využívají, natož aby jej nějak zabezpečili. Vzhledem k tomu, že mnoho poskytovatelů služeb z cloudu nevyčleňuje adekvátní IT prostředky na zabezpečení, je jasné, že zabezpečit si vlastní prostředí cloudu není luxus, ale nezbytnost," vysvětluje Dave Asprey, viceprezident Trend Micro pro zabezpečení cloudu.

Hlavní překážkou dalšího rozšiřování cloudu jsou nedostatky zabezpečení. Čím dál víc firem však považuje za téměř stejně problematické aspekty výkon a dostupnost služeb z cloudu. Podle respondentů tohoto průzkumu jsou hlavní překážky rozšiřování služeb cloud computingu tyto: obavy související se zabezpečením dat nebo infrastruktury cloudu (50 %) a s výkonem a dostupností služeb z cloudu (48 %).

K ochraně citlivých dat uložených v cloudu používají podniky šifrování. Data uložená v cloudu údajně šifruje 85 %respondentů. A než se po hlavě vrhnou do víru cloud computingu, více než polovina dotázaných prý upřednostní služby poskytovatele cloudu, který nabídne šifrování uložených dat. Zranitelné jsou však i nejčastější metody používané ke správě šifrovacích klíčů v cloudu.

 Komentáře