Přicházejí nové hrozby pro uživatele internetu, říká CA

Společnost CA zveřejnila zprávu Mid-Year Internet Threat Outlook Report, která upozorňuje na rostoucí a rozsáhlejší nebezpečí pro soukromé uživatele internetu. Mezi tato nebezpečí patří cílené krádeže identit, vzrůstající rizika plynoucí ze síťových her, zvýšený výskyt malwaru a také nové zranitelnosti softwaru.
Komentáře