Přidělování uživatelských účtů s vyšším komfortem

Identity Manager od Oraclu nabízí inovativní funkce zajištění shody s předpisy a výkaznictví pro audit, vyšší uživatelský komfort a rychlejší nasazení.Identity Manager od Oraclu nabízí inovativní funkce zajištění shody s předpisy a výkaznictví pro audit, vyšší uživatelský komfort a rychlejší nasazení.
Dostupnost nové verze produktu Identity Manager oznámila firma Oracle. Novinka je součástí middlewaru Oracle Fusion a zajišťuje přidělování a správu uživatelských účtů. Díky tomuto produktu organizace mohou automatizovat proces přidávání, aktualizací a odstraňování uživatelských účtů z aplikací a adresářů a generovat podrobné výkazy toho, kdo má přístup ke konkrétním datům, zdrojům a informacím, a tak pomoci zajistit shodu s platnými předpisy.
Nová verze produktu Oracle Identity Manager odpovídá na rostoucí potíže organizací v souvislosti se zajištěním shody a s časem potřebným k dokončení auditu následujícími novými funkcemi:
· Zdokonalené funkce osvědčení – další podpora osvědčení pro automatizaci průběžné certifikace přístupových oprávnění, jak je vyžadováno předpisy.
· Další předem připravené výkazy – 19 nových šablon předpisových a provozních výkazů, které pomohou organizacím zoptimalizovat procesy auditu.
· Nový nástroj pro grafické navrhování pracovních postupů – funkčně bohatý webový návrhový nástroj zjednodušuje tvorbu a udržování přidělovacích a schvalovacích postupů.
· WS-SPML 2.0 Inbound Gateway – standardizované rozhraní, které umožňuje rychlou integraci napříč heterogenními prostředími a pomáhá urychlit nasazení.
· Aktualizovaní průvodci propojením – usnadňují tvorbu nových konektorů a zjednodušují integraci.


Komentáře