Příprava firem na pandemii prasečí chřipky

V souvislosti s hrozícím nebezpečím výskytu prasečí chřipky a s možností hromadné nákazy většího počtu lidí, by se měly firmy zamyslet nad riziky, které by pro ně náhlý úbytek jejich zaměstnanců znamenal.


Viz také: Prasečí chřipka zvýší rizika práce z domova

Společnost Ingram Micro vypracovala globální krizový program s názvem “Business Continuity Management”, jež má tohoto distributora ICT připravit mimo jiné i na možný výpadek zaměstnanců v důsledku vzniku tohoto onemocnění. Pro každou zemi byl vytvořen speciální krizový plán a členům krizových týmů byly určeny jasné a konkrétní kompetence. Globální krizový plán je uložen v aplikaci SharePoint a všechny osoby, které k němu mají povoleny přístup, si jej mohou kdykoliv zobrazit. Krizový scénář byl navržen pro možné selhání na 30, 50, 70 a 100 procent. Kromě výpadku zaměstnanců, počítá Business Continuity Management také s výpadkem firemních prostor a selháním počítačových systémů.

Potenciální hrozba pandemie prasečí chřipky tedy pro Ingram Micro spadá do prvního scénáře výpadku zaměstnanců a pro případ jejího vypuknutí platí stejná pravidla, jaká by platila v případě vzniku epidemie ptačí chřipky, která se rozšířila před několikati lety.

Všobecně pro tyto situace platí, že musí být na tato nebezpečí připraveny. Ingram Micro se otázkou prasečí chřipky již zabýval a kromě konkrétního plánu již také učinil preventivní opatření: v rámci prevence bylo v jednotlivých zemích zajištěno dostatečné množství ochranných ústních roušek a rukavic.

Schéma Business Continuity Management počítá i s možností dočasného přemístění provozu do jiných regionů nebo dokonce do jiné země kamkoliv na světě v rámci skupiny.  Ingram Micro má v rámci Evropy pět stěžejních logistických skladů: Německo, Nizozemí, Španělsko, Velkou Británii a Francii, takže by v případě výpadku zaměstnanců v jedné zemi mohly být dodávky zboží nahrazeny zbožím ze skladů v zemi jiné, přičemž by se muselo odpovídajícím způsobem zohlednit snížení úrovně služeb při takovémto odběru. Je třeba si však uvědomit, že by případnou epidemíí a sníženým počtem zaměstnanců nebyla poškozena pouze jedna společnost v zemi, ale stát nebo region jako takový.Komentáře