Proti krádežím a podvodům v maloobchodech

Systém propojuje videozáznamy z pokladen a odpovídající údaje o transakcích a podle pravidel definovaných prodejcem upozorňuje na určité druhy transakcí, považovaných za podezřelé. Jakmile jsou tyto případy zjištěny, může si obchodník prohlédnout detailní záběry pořízené síťovým videosystémem...Společnost Axis nabízí síťovou videoaplikaci, která pomůže maloobchodním prodejcům snižovat ztráty a zefektivnit procesy probíhající v prodejnách.

Aplikace síťového videa, jako je software pro počítání osob společnosti Crosscan, řešení pro rozeznávání poznávacích značek vozidel od Genetecu, nabízené jako součást jejich portfolia určeného pro řízení maloobchodu nebo integrační řešení video point of sale (POS) společnosti Urscom, sahají při propojení se síťovými kamerami s vysokým rozlišením podle společnosti Axis daleko za pouhou dozorovou funkci.

Například software pro počítání osob obchodníkům prozradí, kolik zákazníků přichází, kolik si jich zboží pouze prohlíží a kolik z nich skutečně nakupuje.

Řešení pro rozpoznávání poznávacích značek automobilů, napojené na síťové dohledové systémy, jsou projektovány pro precizní čtení poznávacích značek vozidel a shromažďování záznamů poznávacích značek všech vozidel, která přijíždějí nebo odjíždějí z parkoviště obchodníka. Takto získané údaje mohou napomoci nejen při identifikaci kradených aut, ale též při průzkumu s cílem zjistit, kdy zákazníci nejčastěji přijíždějí nebo odjíždějí a jak dlouho se většinou zdrží – což jsou užitečné informace pro úspěšné řízení obchodních komplexů. Pokud se na parkoviště dostane potenciální pachatel trestného činu, systém upozorní bezpečnostní pracovníky. Je-li součástí systému také správa videozáznamu od Genetecu a řešení vyvolání alarmu na základě obrazu, je systém ještě užitečnější.

Systém POS s integrovaným síťovým videem je podle dodavatele účinným nástrojem snižování ztrát v maloobchodním prodeji. Propojuje videozáznamy z pokladen a odpovídající údaje o transakcích a podle pravidel definovaných prodejcem upozorňuje na určité druhy transakcí, považovaných za podezřelé nebo neobvyklé. Takovými jsou velké množství ručně zadávaných hodnot, dávání neschválených slev nebo příjem vráceného zboží, i když se žádné zboží nevrací. Jakmile jsou tyto případy zjištěny, může si obchodník prohlédnout detailní záběry pořízené síťovým videosystémem.


Komentáře