Řešení pro řízení shody s předpisy představil Novell

Compliance Management Platform pomocí integrace správy identit a zabezpečení snižuje náklady na zajištění shody a zabezpečení, usnadňuje monitorování událostí, nápravu porušení zásad a plnění měnících se podnikových požadavků.Compliance Management Platform pomocí integrace správy identit a zabezpečení snižuje náklady na zajištění shody a zabezpečení, usnadňuje monitorování událostí, nápravu porušení zásad a plnění měnících se podnikových požadavků.
Novou platformu, která má pomoci zákazníkům s kritickými výzvami plnění interních i legislativních předpisů a zabezpečení infrastruktury IT, uvedla na trh společnost Novell. Compliance Management Platform umožňuje organizacím integrovat zásady přidělování a správy přístupu s monitorováním zabezpečení, takže nejen prováže zabezpečení s informacemi o identitách, ale také v reálném čase automaticky zjišťuje nevhodné a podezřelé aktivity, upozorňuje na ně a provádí nápravná opatření.
„Ochrana před rostoucími bezpečnostními hrozbami a plnění předpisů v složitém a různorodém IT prostředí, to jsou dvě největší výzvy, s nimiž se v současnosti podniky potýkají,“ řekla Lori Rowland, senior analytička Burton Group. „Mnohé firmy mají s plněním předpisů potíže nebo je plní jen pomocí neefektivních, drahých a časově náročných metod, které je při každém auditu třeba opakovat. Pro zlepšení zabezpečení, optimalizaci každodenních procesů IT a zajištění větší účinnosti a úspěšnosti auditů potřebují společnosti automatizovaná řešení a vynutit si dodržování deklarovaných zásad podnikového řízení.“
Compliance Management Platform nabízí řadu funkcí zaměřených na úsporu nákladů při nasazení, snížení celkových nákladů na vlastnictví a podstatné zkrácení doby potřebné k řešení přidělování účtů, správy přístupu a zabezpečení. Zlepšuje podnikové řízení a zabezpečení uplatňováním společných zásad přístupu napříč všemi úložišti identit a poskytuje automatické ověřování předem nastavených podnikových pravidel. Novinka automaticky protokoluje veškerou aktivitu v síti a generuje sestavy shody ve formátu vhodném pro audit.
Řešení Compliance Management Platform tvoří předem připravená sada produktů a integračních prostředků, takže poskytuje veškerou potřebnou technologii pro přesné monitorování a prokázání úrovně shody. Tyto produkty a moduly jsou integrovány na jediné platformě, takže poskytují ucelené řešení. Zároveň dobře fungují samostatně v IT prostředí s produkty různých dodavatelů.
Compliance Management Platform zahrnuje:
- Nejnovější verze produktů Novellu pro správu identit a zabezpečení – Součástí platformy je Novell Identity Manager 3.6 pro poskytování uživatelských účtů, řízení přístupu na základě rolí a správu hesel; Novell Sentinel 6.1 pro monitorování zabezpečení a událostí v reálném čase a Novell Access Manager 3.0 pro správu přístupu na web.
- Monitorování zabezpečení a informačních událostí podle identit – Compliance Management Platform je údajně jediné řešení, v němž je úzce provázáno monitorování identit s kontrolou zabezpečení a sledováním událostí. Nabízí balíček nástrojů pro sledování identit pro Novell Sentinel, který obsahuje integrovanou sadu pravidel korelace, sestav a souvisejícího obsahu. Tyto komponenty slouží pro přehled o identitách, jejich sledování a ověřování shody s firemními zásadami.
- Nástroje pro správu identit – Analyzer for Novell Identity Manager 1.0, Novell Designer for Identity Manager
- Sada zdrojů pro práci s identitami – Identity Manager Resource Kit 1.2.


Komentáře