Řešení problematiky BYOD pomocí Novell ZENworks Mobile Management a Novell Filr

Mobilní zařízení a zranitelnosti mobilních operačních systémů, témata, která v poslední době rezonují ze všech stran. Co nám hrozí? Jak chránit firemní IT prostředí?

Řešení problematiky BYOD pomocí Novell ZENworks Mobile Management a Novell Filr


Při samotném nasazení MDM (Mobile Device Management) je velmi důležité podchytit všechna zařízení bez výjimky. Zkuste unifikovat firemní hardwarové prostředí z pohledu chytrých zařízení. Nastavte si pravidla již při samotném objednání, nákupu, prvním spuštění a nastavení. Nezapomínejte na antivirovou ochranu. Nedílnou součástí všech těchto opatření je důkladné zaškolení uživatelů a pravidelné informování o aktuálních hrozbách. Vezměte si slovo na celofiremních poradách, setkáních, informujte své kolegy, využijte k informování firemní oběžníky, newsletter, intranet, v případě nouze hromadný mailing.

Další velmi důležitou stránkou zabezpečení firemního prostředí je sdílení souborů mezi zaměstnanci. Sdílené soubory mohou být stejně nositeli škodlivého kódu, a tím pádem úzce souvisejí se zachováním integrovaného pocitu bezpečí.

Po posledních bezpečnostních aférách z pohledu veřejných úložišť je na místě zvážit alternativní sdílení prostřednictvím privátního prostoru „pod střechou“ společnosti.

Produkt Novell Filr vytvoří nad vašimi existujícími datovými úložišti cloudovou službu, ke které mohou vaši zaměstnanci přistupovat odkudkoli a z libovolných mobilních zařízení. Tento koncept ponechává firemní data v bezpečí a pod kontrolou interního IT, zároveň však poskytuje pro koncové uživatele efektivní a pohodlnou práci se soubory, kdykoli je potřebují. Data není třeba nikam migrovat, zůstávají uvnitř vaší společnosti, uživatelé k nim mají řízený a zabezpečený přístup, ať už jsou kdekoli.

Firemní data tak přestávají být v ohrožení v případech, kdy uživatelé volí používání negarantovaných služeb. S produktem Novell Filr také odpadá zasílání dokumentů, jako přílohy e-mailů, u kterých se ztrácí kontrola nad aktuální verzí. Vaše soubory a adresáře jsou stále na stejném místě, takže se zabraňuje duplikaci dat.

Nad rámec standardních cloudových služeb umožňuje Novell Filr funkci sdílení souborů i celých adresářů se zvolenými kolegy, či týmy. Odpadá tedy potřeba žádat ad hoc přístup u správce datových úložišť nebo posílání potřebných dokumentů e-mailem. Vedoucí týmu jednoduše umožní přístup k potřebným dokumentům přes jediné tlačítko.

-    Novell Filr je stručně řečeno „souborová proxy“. Využívá existující datová úložiště a obohacuje je o jednoduchý přístup jako ke cloudové službě.
-    Bezpečnost dat je zaručena průnikem nastavených práv na vašem datovém úložišti a volitelně ve Filr administraci, kde lze přístupy dále granulovat.
-     Možnost sdílení dokumentů s lidmi v nově vznikajících týmech, bez nutnosti zásahu správce datového úložiště.
-     Synchronizace s datovým úložištěm přes produkt Novell Filr je podporována na mobilních zařízeních předních hráčů na trhu (Android, iOS) a komunikace probíhá vždy šifrovaným kanálem SSL.

Produkt Novell Filr je koncipován jako „appliance“ a současná hlavní platforma pro deploy je VMware vSphere. Implementace ve virtuálním prostředí je jednoduše škálovatelná, přidáváním nodů lze rozprostřít zátěž a přizpůsobit se potřebám jak malých, tak i větších firem. Instalace podporuje konfiguraci pro vysokou dostupnost celého řešení. Aby bylo využito plného potenciálu nastavených práv uložených dat, Filr komunikuje s aktuálně nejrozšířenějšími adresářovými službami, tedy Active Directory a eDirectory. Schéma na těchto adresářových službách není potřeba upravovat pro potřeby Novell Filr. Komunikace s adresářovými službami je plně podporována přes zabezpečený protokol ldaps. Pro uživatele služby je připraven jednoduchý a srozumitelný webový interface s plnou lokalizací do češtiny. Díky tomu je možné přistupovat na službu Novell Filr nezávisle na platformě (Win/Linux/OS X/jiné). Komunikace probíhá výhradně přes SSL zabezpečený protokol HTTPS, a to i v následujících případech.
Pro mobilní zařízení (iOS/Android tablety a telefony) Novell poskytuje aplikaci ve stejném designu, která poskytuje pohodlnější práci na menší úhlopříčce. Aplikace je zdarma dostupná přes standardní zdroj aplikací dané mobilní platformy.

Co je důležité z pohledu sdílení dat ve firmě?

-    Mějte data plně pod kontrolou, implementujte řešení přímo pod svou IT infrastrukturu, a využijte tak úroveň zabezpečení vašeho datového úložiště.
-    Vytvořte si politiku sdílení pro jednotlivé uživatele, skupiny a zařízení.
-    Vytvořte si bezpečnostní politiku přístupových práv.
-    Nasazujte řešení, které vám umožní auditní reporty a definování kvót na uživatele.
-    Důležité je bezchybně funkční zálohování a v případě incidentů rychlá obnova.
-    Nezapomínejte na šifrování přenosu a úložišť na koncovém zařízení, sdílená data jsou často synchronizovaná a jsou off-line dostupná.

Maroš Mihalič
Partner Account Manager
NovellÚvodní foto: © mhristov - Fotolia.com


Komentáře