Revoluční kryptografická metoda sváže klíč s oprávněnou osobou

Vývojáři testují revoluční kryptografickou metodu nazvanou „funkční šifrování“, která, ač zatím nebyla nasazena v praxi, může v budoucnu významně ovlivnit, jak budou šifrována a ukládána podniková data.Vývojáři testují revoluční kryptografickou metodu nazvanou „funkční šifrování“, která, ač zatím nebyla nasazena v praxi, může v budoucnu významně ovlivnit, jak budou šifrována a ukládána podniková data.

Profesor Amit Sahai, jenž společně s absolventem UCLA computer-science Brentem Watersem již tři roky pracuje na nové metodě šifrování, říká, že inovativní technologie bude šifrovat data takovým způsobem, který umožní jejich zpětné rozluštění jen osobám splňujícím stanovená kritéria.

„Matematický systém provede zašifrování záznamu tak, že jejich získání bude umožněno pouze osobám splňujícím určitá kritéria,“ říká Sahai. „Aby to bylo možné, obdrží oprávněná osoba klíč provázaný s jejími osobními atributy.“

V komerčních, vládních nebo akademických organizacích mohou být šifrovací klíče svázány se jménem i s jednotlivými úkoly vyžadujícími přístup k tajným datům. „Personalizace klíče umožní osobám získat jen ty informace, k nimž mají oprávnění, nic víc,“ vysvětluje Sahai.

„Data mohou být dešifrována díky matematickému aparátu rozlišujícím na základě atributů klíče, zda má uživatel k datům povolen přístup,“ říká Sahai a dodává, že algoritmus je založen na principu eliptických křivek, který je matematicky dostatečně účinný.

Sahai doufá, že takto se svými spolupracovníky významně zvýší zabezpečení serverů. „Chceme vytvořit takové servery, které nebudou vědět, jaká data jsou na nich uložena. Díky matematice bude možné zprostředkovat přístup k informacím jen oprávněným osobám.“

Sahai novou technologii nenazývá DRM (Digital Rights Management), ale „Privacy-rights management“. Probíhající testování má za cíl ověřit, zda je systém odolný vůči útokům.

O tom, že se jedná o nadějnou technologii, svědčí také fakt, že vývoj je spolufinancován mimo jiné armádou Spojených Států.
Nenechte si ujít:
Vydírání se souhlasem: jak přinutit uživatele pornostránek zaplatit?

Novou verzi antiviru Avast uveřejnila společnost Alwil Software

Šifrovací software se dnes stává v organizacích nutností

Alarmující zjištění: při testování aplikací se používají citlivá data!

PayPal bojuje autentifikací e-mailů proti phishinguKomentáře