Rodiče v ČR sledují činnost svých dětí na Internetu jen málo

Společnost McAfee oznamuje výrazné vylepšení svého nástroje rodičovské kontroly McAfee Family Protection. Dětem by nová verze měla zajistit ochranu přes on-line hrozbami, aniž by současně zbytečně omezovala jejich práci s Internetem.


Nové funkce nástroje McAfee Family Protection zahrnují:

Nastavení podle věku. Vhodnost určitého obsahu je relativní, liší se podle toho, zda jde např. o malé dítě nebo dospívajícího.

Filtrace internetových televizí, hudby a on-line her. Rodiče mohou nyní snadno nastavit rating, z něhož vyplyne, k jakému typu tohoto obsahu bude mít dítě přístup.

Integrace s vyhledávači. Největší vyhledávače umožňují z výsledků vyhledávání odfiltrovat explicitní obsah „pro dospělé". Nástroj McAfee Family Protection tuto funkci automaticky zapne, zabrání jejímu vypnutí a navíc zaznamenává historii vyhledávání.

Podpora pro vzdálená zařízení. Rodiče mohou měnit nastavení aplikace na domácím počítači, i když zrovna nejsou doma.

Pravidelný report pomocí e-mailu. Rodiče mohou pravidelně a automaticky získávat hlavní informace o činnosti svých dětí na Internetu, což jim následně může pomoci v diskusi s dětmi o tom, jak se chovat on-line.

 

Nejnovější statistiky ukazují, že většina dospívajících používá Internet pokročilým způsobem a jsou po technické stránce velice zdatní:

59 % uvádí, že vědí, jak své on-line aktivity skrýt před rodiči.

73 % používá sociální sítě.

75 % sleduje on-line video a weby pro jeho sdílení.

62 % používá nástroje pro rychlé zasílání zpráv (instant messaging).

33 % používá systémy pro sdílení souborů, hlavně hudby a filmů.

 

Aplikace McAfee Family Protection nabízí mj. tyto klíčové funkce:

 Blokování webu umožňuje rodičům zvolit nastavení 35 kategorií, podle nichž se pak dítěti zabrání v přístupu na stránky s nevhodným obsahem.

 Brání obcházení filtračních nástrojů (např. může znemožnit používání proxy serverů a dalších nástrojů anonymizace).

Ochrana před nebezpečnými programy. Dětem lze zabránit instalovat do počítače nové programy nebo odstranit ty stávající, které představují riziko infekce malwarem (např. nástroje pro sdílení souborů).

Monitoring aplikací instant messaging. Rodiče mají přístup k záznamům veškeré konverzace.

Omezení času. Rodiče mohou stanovit délku doby, kterou jejich děti tráví on-line, např. nastavit dny a hodiny, kdy budou mít děti přístup k Internetu.

Blokování e-mailu. Lze nastavit, k jakým adresám mohou mít děti přístup, a u těchto adres blokovat e-maily z neznámých zdrojů.

Včasné varování. Rodiče mohou dostat ihned e-mail nebo jiný typ upozornění, pokud systém zjistí, že dítě provádí nějakou spornou a potenciálně nežádoucí aktivitu.

Filtrování sociálních sítí. Tato funkce by měla dětem zabránit, aby na sociálních sítích zveřejňovaly důvěrné informace. Rodiče mohou přednastavit, jaké typy informací pokládají za důvěrné (např. adresa bydliště, telefonní číslo apod.).

Filtrování YouTube. Tato funkce zablokuje přístup k nežádoucímu videoobsahu, ale přitom nezakáže službu YouTube jako celek.

 

O významu nástrojů rodičovské kontroly svědčí i poslední průzkum organizovaný Evropskou unií. Studie byla provedena ve 21 evropských zemích včetně České republiky.

Již v roce 2008 používalo v ČR Internet 84 % dětí a mladistvých (58 % ve věku 6-10 let, 94 % ve věku 11-14 let a 97 % ve věku 15-17 let). ČR byla z hlediska míry on-line hrozeb těmto skupinám zařazena do skupiny vysoce rizikových zemí. Toto dělení ovšem nekopíruje např. hranici mezi západní, střední a východní Evropou, protože ve skupině vysoce rizikových zemí se nachází také Velká Británie, Island, Nizozemí a Norsko. V ČR se ovšem málo používají softwarové nástroje rodičovské kontroly a rodiče méně sledují internetovou činnost svých dětí, zčásti i proto, že mnohdy nemají sami s Internetem dostatek zkušeností. Relativně malý trh navíc omezuje množství vhodného obsahu pro děti, který by byl vytvářen v češtině.

 Komentáře