Rozhovor: Vzdělávání uživatelů je cestou, jak bojovat s internetovou kriminalitou

O svoje názory na aktuální trendy v oblasti informační bezpečnosti se s námi při své návštěvě Prahy podělil Eugen Buyakin ze společnosti Kaspersky Lab.


U jakého typu hrozeb letos očekáváte největší dynamiku nárůstu a jak se proti nim nejlépe chránit?
Škodlivé kódy šířené hlavně pomocí internetu se stávají stále komplexnější a je potřeba, aby si uživatelé tuto skutečnost uvědomovali a byli si vědomi, že klasické antiviry jsou dnes již nedostatečné a nepřinášejí plnou ochranu. Nová generace bezpečnostních řešení se musí soustředit i na neznámé hrozby, neboť zvláště u nárazových typů útoků může být doba mezi jejich identifikací a zařazením příslušné signatury do antivirové databáze kritickým faktorem a útočníci se budou pokoušet tuto prodlevu využít ve svůj prospěch.

Myslíte si, že korporace berou nové typy hrozeb vážně a pružně na ně reagují, anebo raději zůstávají u dosavadních řešení?
Firmy většinou nejsou v tomto ohledu tak flexibilní, jak by mohly být, nicméně lze v této oblasti vysledovat určité posuny. Zákazníci se více zajímají o fungování bezpečnostních řešení a služby, které jsou s nimi spojené. Nicméně mezi jednotlivými segmenty jsou zde velké rozdíly a je potřeba, aby si zástupci společností byli vědomi možných hrozeb a brali je dostatečně na vědomí, neboť mohou být vážnou hrozbou pro jejich byznys.

Čím by se podle vás mohl zefektivnit boj s tzv. „podzemní ekonomikou“?
Samotný boj s kyberzločinci je otázkou příslušných úřadů, nicméně důležité je poskytování informací veřejnosti a její vzdělávání, aby uživatelé nežili v „bezpečnostních mýtech“ a byli dobře informovaní. Např. společnost Kaspersky před dvěma roky ustanovila speciální mezinárodní tým složený z bezpečnostních expertů, který momentálně čítá asi 30 lidí a který má za úkol právě rozšiřovat povědomí o možných hrozbách a vzdělávat lidi v tom, jak se jim lze bránit. Nicméně oblast bezpečnostních hrozeb prochází rychlými proměnami a důležité jsou určitě i dobré produkty, které dokáží uživatele co nejlépe ochránit.

Jak z hlediska bezpečnosti vnímáte „mladé“ mobilní platformy jako Android či iPhone?
Podle mého názoru je každý systém zranitelný, nezáleží ani tak na stáří, spíše jde o to, jaká bezpečnostní řešení pro ně nabídnou poskytovatelé. Čím je určitá platforma mezi uživateli atraktivnější, tím více má potenciál přilákat jak útočníky, tak i výrobce bezpečnostních produktů. Malware se proto jistě objeví v hojnějším počtu i pro tyto platformy a samozřejmě i my máme v plánu přijít s mobilními bezpečnostními řešeními pro Android a iPhone.

Vaše firma se chce stát největším retailovým prodejcem bezpečnostních řešení v ČR, co pro to plánujete dělat?
Naší strategií je získat si svými produkty bezpečnostní experty, kteří rozumí rozdílům a mohou pak svoji zkušenost zprostředkovat dalším uživatelům, kteří se v této problematice až tolik nepohybují, ale budou vědět, že našim řešením mohou důvěřovat. Důležité je získat si srdce zákazníků a o to se budeme nyní snažit.Komentáře