Rozpoznávání obličeje v praxi (2)

Potenciál technologie rozpoznávání obličeje je významný, i když se ho ještě nepodařilo plně zužitkovat.

Rozpoznávání obličeje v praxi (2)


Kromě přesnosti je u rozpoznávání obličeje další důležitou oblastí také soukromí. Z důvodu dosažení účinnosti technologie obvykle vyžaduje buď uložení naskenovaného obličeje do backendové databáze, nebo kontrolu vůči obličeji, který tam již je.

„Přemýšlíte o kamerách, které neustále zachycují obličeje a zjišťují, o koho jde? Ano, jsou zde obavy o soukromí,“ souhlasí Hauhn. „Je však potřeba zodpovědět tradiční otázku: jaké je přiměřené očekávání soukromí?“

Jak Hauhn podotýká, existuje už mnoho kamer umístěných ve velkých městech, které zachycují lidi každý den, a běžným lidem to obvykle nevadí. Jakmile však do této rovnice vstoupí rozpoznávání obličejů a kamery budou vědět, kdo jste a kde se v daný okamžik nacházíte, otázky v souvislosti se soukromím se změní. Nakonec se však bude rozsah nesouhlasu pravděpodobně individuálně lišit, dodává.

„Ať už se na to díváte jakkoli, otázky ohledně soukromí se nakonec týkají toho, jaký je váš názor na Velkého bratra,“ připomíná Hauhn. „Získáte tolik různých stanovisek, kolik je lidí.“

A co otázka, jak dlouho budou tyto skeny obličejů uložené v backendové databázi? Hauhn uvádí, že policejní oddělení prohlašují, že potřebují uchování těchto údajů 30 dní v případě, že je nutné udělat šetření, kde lidé byli v určitých dnech, a „to jsou záležitosti, jež děsí lidi, kterým záleží na soukromí“.

Existují však postupně implementovaná opatření pro regulaci, jak dlouho se smějí taková osobní data uchovávat, uvádí Lorenz.

„Ano, existují určité obavy týkající se soukromí. V současné době je mnoho zákonů souvisejících s osobními biometrickými údaji,“ připomíná Lorenz.

„Zaměřují se na řadu otázek, jako je například způsob ochrany, používání, zpracování a ukládání dat. A další oblastí je problematika uchovávání. Jakmile vyřešíte tuto záležitost, musíte se také zabývat skartací dat. Podobně tomu je se šifrováním – používáte v back-endu šifrování? Jaká užíváte opatření pro zabezpečení a ochranu před neoprávněnou manipulací?“

I když existuje mnoho zákonů na ochranu osobních údajů, liší se podle jednotlivých států a obvykle se týkají důvěrnosti biometrických údajů jako celku.

Může nějakou dobu trvat, než dojde ke standardizované regulaci rozpoznávání obličejů. Koneckonců rozpoznávání obličejů je zatím v raném stadiu procesu růstu, uvádí Lorenz.

„Shromažďování těchto údajů a související analýzy nyní dozrávají,“ prohlašuje. „Existuje mnoho analýz, které dnes kamery zvládnou, a rozpoznávání obličejů je jen jednou z komponent.“

 

Tento příspěvek vyšel v Security Worldu 4/2014

Úvodní foto: Delphimages - Fotolia.com


Komentáře