SAP nabízí nové řešení pro řízení rizik

Společnost SAP přestavila novou generaci GRC, řešení pro řízení rizik - Governance, Risk and Compliance. Jedná se o přepracované řešení postavené na jazyce ABAB, který nahradil dosud používané prostředí Java.


Aktuální verze přináší nástroje pro řízení, kontrolu a odhalování rizik, inovované uživatelské rozhraní znamená  integraci do stávajícího portfolia SAP BusinessObjects a umožní uživatelům pracovat se všemi nástroji GRC ve známém prostředí. Snadné začlenění do stávajících firemních procesů je jen jednou z novinek. Významně byla podle SAPu optimalizována práce s daty, jejich sdílení mezi jednotlivými aplikacemi a nově přibyly výpočty v reálném čase.

 

S novou verzí GRC přichází přepracované uživatelské rozhraní, které spojuje souhrnné přehledy, reporty na bázi business intelligence a grafické znázornění procesů a rizik. Nové rozhraní má zjednodušit jak obsluhu aplikace, tak získání relevantních údajů, a zpřístupňuje výhody komplexních GRC analýz širšímu okruhu uživatelů. Začlenění pravidel pro řízení rizik do firemních procesů je nyní jednodušší.

 

Aplikace rodiny SAP BusinessObjects - Access Control, Risk Management a Process Control spolu sdílejí data a procesy, stejně tak i jednotné uživatelské rozhraní. Toto propojení jednotlivých nástrojů přináší dle dodavatele kromě zjednodušení obsluhy i řadu dalších výhod:

 

Operace nad aktuálními daty v reálném čase – nové výpočetní algoritmy umožňují vyhodnocovat rozsáhlé soubory dat v reálném čase a rychleji tak reagovat na kritické situace.

Nové nástroje umožňují automatizovat opakující se procesy při sledování aktivit a jejich kontrole. Komplexní pohled na firemní procesy v kombinaci s automatickou identifikací problémů a nastavením priorit umožňuje pružně reagovat na aktuální rizika a proaktivně vyhledávat potenciální problémy.

Vizuální editor bow-tie diagramů poskytuje nástroje pro tvorbu stromů poruch a událostí a umožňuje analytikům spolupracovat nad komplexními modely rizik.

Přepracovaný life-cycle management přestavuje nástroje pro zjednodušení a automatizaci definování politik a jejich následného životního cyklu – od návrhu přes schválení až po nasazení.Komentáře