Scénáře pro pandemie Zvládání krizí

Téměř každý den nás sdělovací prostředky zahrnují dalšími zprávami o šíření ptačí chřipky. Pomalu přichází čas, kdy se akcionáři začnou ptát manažerů společností, zda do svých plánů pro zachování kontinuity podnikání zahrnuli možnost vypuknutí pandemie.
Komentáře