SecuStamp ověří zahraniční elektronické podpisy


Portál SecuStamp.com provozovaný firmou Software602 začal poskytovat službu kontroly platnosti elektronických originálů podepsaných zaručenými podpisy i z jiných zemí EU. Ke zjištění stavu dokumentu stačí dvě kliknutí. Pro nekomerční použití je služba k dispozici zdarma. Firmám a úřadům nabízí Software602 také automatizované ověřování dokumentů a možnost propojení se stávajícími informačními systémy.

Portál www.SecuStamp.com poskytuje již od prosince loňského roku ověřování elektronických dokumentů podepsaných zaručenými podpisy vydanými certifikačními autoritami v ČR (eIdentity, I.CA, PostSignum). Nově je služba rozšířena o certifikační autority z Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Belgie. Další státy EU budou postupně následovat.

Schopnost posoudit stav elektronických dokumentů z jiných zemí EU je důležitá zejména pro ty, kdo si vyměňují dokumenty se zahraničními obchodními partnery a pro úřady. Podle novely zákona o elektronickém podpisu jsou totiž české úřady povinny přijímat elektronické dokumenty s elektronickými podpisy z jiných zemí EU.

Ředitel on-line divize ve společnosti Software602 Pavel Durdil uvedl: „Držíte-li v ruce papír, velmi snadno zkontrolujete, zda je tam správné razítko a podpis. S důvěryhodným elektronickým dokumentem je to podstatně složitější. Uživatel musí do svého počítače importovat kořenový certifikát té kvalifikované autority, která vydala podpis, a musí rovněž provést kontrolu vůči aktuální verzi seznamu zneplatněných certifikátů. I pro tři certifikační autority v České republice to je hodně složité, natož pokud dostáváte dokumenty ze zahraničí. Využití služby SecuStamp znamená, že neřešíte žádné technikálie. Prostě dokument vložíte do formuláře ve svém počítači a obratem se dozvíte, zda se na něj můžete spolehnout."

 Komentáře