Sentinel Log Manager: správa protokolů od Novellu

Novell ohlásil řešení správy protokolů, které rozšiřuje funkčnost řešení Novellu pro správu bezpečnostních informací a událostí.


Novell Sentinel Log Manager podle dodavatele zjednodušuje plnění požadavků na audit a zlepšuje zabezpečení tím, že optimalizuje správu neustále rostoucích objemů surových dat událostí, která slouží pro šetření rizik a vykazování shody s předpisy. 

Kvůli nejrůznějším bezpečnostním opatřením a zákonným požadavkům uchovávají organizace obrovské množství informací o činnostech ve svých sítích, platformách a aplikacích. To zahrnuje protokoly aplikací a databází, úložiště pro správu identit a přístupu, protokoly síťových zařízení a dalších systémů. Tyto protokoly se často uchovávají a zpracovávají v „silech.“ Důsledkem segregace je to, že ti, kteří protokoly analyzují, mají neúplný pohled na skutečnou bezpečnostní pozici podniku. Při plnění reportovacích požadavků předpisů jako HIPAA, Sarbanes-Oxley nebo PCI DSS pracují neefektivními manuálními procesy. 

Sentinel Log Manager podle Novellu zjednodušuje regulační výzvy tím, že ukládá, analyzuje a vykazuje data bezpečnostních událostí. Pomocí vyhledávacích a reportovacích funkcí mohou zákazníci vytvářet přesně takové zobrazení, které pro audity zabezpečení a shody potřebují. Pro snížení nákladů na ukládání dat spojených s některými řešeními správy protokolů poskytuje Sentinel Log Manager inteligentní filtrování, které zákazníkům umožňuje zvolit, jak dlouho se má určitý typ dat uchovávat, a nabízí desetinásobnou kompresi dat. To vše podle Novellu poskytuje zákazníkům systematické a komplexní pojetí zabezpečení a shody s předpisy. Komentáře