Servery SGI Altix získaly CAAP

Získání tohoto certifikátu zajišťuje 64 bitovému operačnímu systému Red Hat Enterprise Linux Version 4, Update 4 splnění požadavků vlády i vojenské bezpečnosti.Získání tohoto certifikátu zajišťuje 64 bitovému operačnímu systému Red Hat Enterprise Linux Version 4, Update 4 splnění požadavků vlády i vojenské bezpečnosti.

Certifikát CAAP (Controlled Access Protection Profile Certification) byl SGI udělen institutem National Information Assurance Partnership (NIAP), americkou vládní organizací starající se o testování bezpečnosti jak ze strany IT spotřebitelů, tak i výrobců. Dlouhodobým cílem NIAP, který je provozován NSA (National Security Agency), je pomáhat zvyšovat důvěru, kterou spotřebitelé mají ve své informační systémy a sítě, a to s pomocí využívání nákladově efektivního testování bezpečnosti, vyhodnocovacích a validačních programů.

Na základě tohoto certifikátu byly oceněny všechny operační systémy, které dnes SGI nabízí, tj. Irix, Trusted Irix, a Suse Linux Enterprise Server 9 od Novellu.

Certifikát ochrany kontrolovaného přístupu CAAP hraje pro operační systémy a přidružený hardware klíčovou roli ve specifikaci souboru funkčních a bezpečnostních požadavků na IT produkty. Ve zkoušce obstály pouze dva další výrobci.


Komentáře