Sjednocení bezpečnostních systémů pro ostrahu


Společnost Integoo uvádí na český trh systém Integra 3, což je nástroj umožňující jednotné řízení a správu všech bezpečnostních technologií v podniku. Systém Integra 3 zpracovává údaje z různých zabezpečovacích systémů, společně je vyhodnocuje a předkládá pracovníkům ostrahy spolu s instrukcemi, jak mají postupovat.

Nasazení systému Integra 3 podle dodavatele překonává tradiční problém, kdy je v organizaci nasazena řada různých bezpečnostních zařízení (kamery, hlásiče, čidla, body vstupních kontrol apod.) a pro personál je příliš složité sledovat tolik vstupů zároveň. Důsledkem bývají falešné poplachy nebo naopak přehlédnutí skutečného narušení bezpečnosti. Se systémem Integra 3 má obsluhující personál k dispozici jediné rozhraní (obrazovku počítače), které oznámí, co se děje a na plánu areálu ukáže, ve kterém místě. Navíc poskytne instrukce jak postupovat. Integra 3 zároveň umožňuje ovládat různá bezpečnostní zařízení, takže zaměstnanec ostrahy může například zaměřit kamery právě do místa narušení bezpečnosti.

Integra 3 také monitoruje stav všech bezpečnostních zařízení a v případě výpadku, poruchy či poškození upozorní ostrahu. Další funkcí je automatické vytváření deníků událostí.Komentáře