Snadné je žít bez spamu

Zkuste to s Norton AntiSpamem 2005Elektronická pošta je dnes jednou z nejpoužívanějších síťových služeb. Bohu-
žel přináší také nejžhavější problém současného internetu, nevyžádanou poštu
neboli spam. Boj se spamem je bez potřebného vybavení předem ztracen a vaše
schránka se může během několika dní proměnit ve smetiště. Proto je dnes na trhu
hned několik produktů, které vám se spamem účinně pomohou. Jedním z nich je i
Norton AntiSpam 2005, součást balíku aplikací z dílny Symantecu.
Instalace produktu probíhá obvyklou formou. AntiSpam se integruje pouze s
klienty od Microsoftu, Outlookem a Outlook Expressem. Po dokončení instalačního
procesu máte možnost nastavit základní vlastnosti antispamové ochrany, které lze
dále konfigurovat v přehledném řídícím centru.
Jeho základem je záložka Status, kde naleznete informace o spuštěných součástech
a stavu jejich práce. Můžete je také přímo upravovat. Stěžejním prvkem je
samotný AntiSpam. Pro začínající uživatele je k dispozici pět předdefinovaných
úrovní ochrany. Samozřejmostí je možnost plné editace povolených a zakázaných
e-mailových adres. Do seznamu těch povolených produkt automaticky přidá adresy,
na které odpovídáte a které považuje za důvěryhodné. AntiSpam umožňuje blokovat
zprávy i na základě domény určitého státu. Seznam přípon je k dispozici. Pokud s
výše uvedeným nevystačíte, existuje stále možnost vytvoření libovolného
antispamového filtru. Lze například definovat určitá slova nebo textové řetězce
a v případě jejich nalezení ve zprávě je tato také označena jako spam.
Samozřejmostí je možnost určení pořadí zpracování těchto pravidel.
Kromě vlastního nastavení AntiSpamu jako nástroje pro vyhledání virů nebo červů
lze ovlivňovat i chování programu společně s e-mailovým klientem. Můžete
například definovat formu zprávy, která se zobrazí při nalezení inkriminovaného
e-mailu, případně nemusíte tuto zprávu zobrazovat vůbec. Lze také nastavit, zda
budou zprávy od blokovaných adresátů zahazovány do koše, nebo zda budou označeny
a doručeny standardním způsobem. AntiSpam také obsahuje takzvaný Training
Engine, který sám zdokonaluje a doplňuje filtry důkladnou analýzou odchozí
pošty. Funkce My Adressess zase zajistí, že vámi určené adresy nebudou zahrnuty
v žádném ze seznamů a filtrů a budou tak víceméně ochráněny před prozrazením po
internetu. Autoblock se zase postará o blokování aktivních prvků v elektronické
poště, včetně dokumentů a obrázků. Vše je samozřejmě plně volitelné. Samostatnou
kapitolou je schopnost AntiSpamu blokovat takzvaný adware. Součástí Ad Blockingu
(jak se funkce přesně nazývá) je i blokování pop-up oken prohlížeče. Zcela podle
tradice Symantecu najdete i zde utilitu Live Update, jež má na starosti
aktualizaci programových databází.
Boj se spamem není snadný a je většinou přímo úměrný schopnostem programu
chránit PC na co nejvíce frontách a hlídat co nejvíce přístupových cest. Norton
AntiSpam tyto schopnosti má a díky bohatým možnostem konfigurace filtrů a
seznamů je dokáže využít ve prospěch uživatele libovolného typu.

Základní vzhled aplikace s přehledem aktivních součástí.

Norton AntiSpam 2005

+ bohaté možnosti nastavení filtrace
+ Training Engine
+ Ad Blocking
- pouze anglicky

wwww.symantec.cz


Chráníte aktivně své soukromí?Program Acronis Privacy Expert 7 vám pomůže důkladně vyčistit počítač

Jan Povolný

S rostoucím počtem uživatelů PC roste i potřeba ochrany jejich soukromí. V
dnešní době není neobvyklé, aby na jednom PC pracovalo více lidí, ve spojení s
všudypřítomným internetem nebo lokální sítí se potřeba ochrany soukromí ještě
zvyšuje.
Současné verze Windows (OS na bázi Unixu vždy počítaly s víceuživatelským
přístupem) přistupují k ochraně soukromí svým charakteristickým způsobem
(uživatelské profily), nicméně vždy existuje jistý správce systému, který má k
dispozici možnosti, jak toto soukromí narušit.
Dokonce i obvyklá kancelářská práce a internet po sobě zanechají hromadu stop a
jen některé úspěšně zahladíte pomocí standardních nástrojů. Acronis Privacy
Expert vám pomůže nejen s odstraněním těch obecně známých, ale uklidí po vás i
zbytek, o kterém nemá většina uživatelů ani ponětí.
Instalace probíhá podle současných standardů, produkt je poměrně malý a v
systému jej ani nezaregistrujete. Samotné instalační CD je bootovací a obsahuje
velmi užitečnou součást DriveCleanser, o které budeme podrobněji mluvit níže.
Všechny funkce Privacy Experta jsou integrovány v řídícím centru, jehož vzhled
se nese v duchu „omalovánek“ Windows XP. V první části najdete předdefinované
dávky pro čištění celého počítače nebo odděleně internetových a systémových
komponent. Ovládání je opravdu dětsky prosté. Prostě zvolíte čištění a operace
je automaticky provedena. V druhé části pak uvidíte přehled jak výše zmíněných
internetových, tak systémových operací. Zde
je můžete spouštět jednotlivě. Ovládání je opět jednoduché. Privacy Expert si
kromě běžných operací poradí s vyčištěním seznamu hledaných počítačů (v síti MS
Windows), naposledy spuštěných programů, použitých dokumentů nebo seznamu
naposledy hledaných souborů. V síťové oblasti toho nabízí podstatně více. Kromě
obvyklé možnosti smazání webové cache a cookies zde najdete například odstranění
informací z formulářů, smazání zadaných hesel, likvidaci stažených komponent
nebo selekci
e-mailových kontaktů. Samostatnou částí Privacy Experta je sekce věnovaná
spywaru. Program jej dokáže vyhledat a zlikvidovat, mimo to vymaže i porušené
webové stránky. U všech procesů je možné naplánovat dobu jejich spouštění.
Ačkoliv výše popsané „čističe“ tvoří základ programu, najdete v něm i další
užitečné funkce související s ochranou vašeho soukromí. První z nich je Pop-Up
Blocker. Je možné jej spouštět při startu PC a stará se (jak vyplývá z jeho
názvu) o blokování vyskakujících a mnohdy nebezpečných oken při prohlížení
internetu. Jeho součástí jsou i seznamy povolených a zakázaných URL, samozřejmě
editovatelné. Utilita DriveCleanser pečlivě zničí na vašem pevném disku data.
Zní to jednoduše, ale snadné to není, DriveCleanser používá pro mazá-
ní hned několik algoritmů (DoD 5220.22-M, NAVSO P-5239-26 a další). Mazat můžete
pouze celé diskové jednotky, nebo jejich jednot-
livé oddíly. Při mazání je nutné restartovat do speciálního módu programu, kde
samotný
proces proběhne. Ve stejném módu lze DriveCleanser spustit i z instalačního CD
bez nutnosti startu operačního systému. Utilita File-
Shredder nahrazuje ve vašem PC odpadkový koš. Výběr destrukčních algoritmů je k
dispozici i zde, mazat můžete jednotlivé složky nebo soubory. Sadu utilit dobře
doplňuje Nástroj pro čištění odkládacího (swap) souboru. Pokud jej aktivujete,
bude při každém ukončení Windows odkládací soubor vymazán a po startu opět
vytvořen.
Acronis Privacy Expert je opravdu velmi povedeným nástrojem, který dovede
zahladit stopy po vaší práci na mnoha místech. Navíc obsahuje užitečné nástroje
pro spolehlivou likvidaci dat. Pracuje rychle a jednoduše, pomocí průvodců a bez
zbytečného nastavování (nastavit lze ovšem kde co). Je proto vhodný i pro
začínající uživatele. Určitým záporem by mohla být nedokončená a místy
těžkopádná lokalizace.

Důkladné mazání disku v podání utility DriveCleanser.

Acronis Privacy Expert 7

+ snadné ovládání
+ FileShredder a DriveCleanser
+/- neúplná lokalizace

www.zebra.czMáte problémy s viry?

Volejte známého doktora! Norton AntiVirus 2005


Jan Povolný

Norton Antivirus je ve světě počítačů stejnou legendou, jako jeho kolega od
McAfeeho. A zůstal jí i po přechodu pod křídla „žlutého“ Symantecu. A proto mohu
již nyní prozradit, že mě rozhodně svými funkcemi, či účinnou obranou proti
nákaze (nejen virové) nezklamal. Zůstává tedy stále na antivirovém poli kvalitní
jistotou.
Instalace produktu, tradičně distribuovaného ve žlutých barvách, probíhá
standardním způsobem. Ihned po jejím dokončení antivirus zkontroluje vaše PC a
nabídne spuštění konfiguračního dialogu.
Veškeré ovládání je velmi přehledně soustředěno do jediného řídícího centra. Na
úvodní záložce Stav najdete informace o nastavení jednotlivých součástí
antiviru, graficky odlišené příslušnými ikonami (spuštěno, výstraha, vypnuto).
Další záložky slouží ke spuštění samotného skeneru, ke konfiguraci všech služeb
a k prohlížení informačních logů.
Standardní antivirový skener (zde Ruční prověřování) umožňuje kontrolovat
operační paměť a zaváděcí sektory diskových jednotek. Zvládne i komprimované
soubory. Pomocí technologie SmartScan můžete definovat koncovky jednotlivých
souborů, které budou testovány. Infikované soubory lze opravit, smazat nebo
uložit do karantény. V karanténě pracujete se soubory obdobně jako v libovolné
jiné složce Windows. Skener umí hledat viry i heuristickou analýzou, zde
nazvanou BloodHound. Předdefinované jsou hned tři úrovně ochrany. Auto-Protect
má na starosti rezidentní ochranu vašeho PC. Jeho schopnosti jsou téměř totož-
né se standardním virovým skenerem. Opět
můžete definovat přípony souborů, které bude SmartScan kontrolovat, můžete
nastavit jednu ze tří úrovní BloodHoundu. Stejně jako u virového skeneru lze
libovolné složky pevného disku z antivirové kontroly vyjmout.
Skener a rezident jsou součástí ochrany počítače jako takové, nicméně Norton
Antivirus obsahuje i nástroje chránící vaše PC před útoky ze sítě. Prvním z
rodiny internetových nástrojů je kontrola elektronické pošty. Antivirus umí
spolupracovat s Outlookem a Outlook Expressem. Kontroluje příchozí i odchozí
poštu. Umí prověřit e-mailové přílohy a dokonce obsahuje databázi obvyklých
červů šířených e-mailem. Obsah veškeré pošty tedy prověřuje. Další zbraní
internetového arzenálu je Ochrana před internetovými červy. Jedná se vlastně o
firewall, jehož možnosti nastavení jsou poměrně bohaté. Lze vyloučit internetové
technologie, které nebudou podléhat kontrole a následnému omezení služby (např.
HTTP IIS ISAPI extension). Lze vytvořit seznam libovolných aplikací s povoleným
nebo zakázaným přístupem do sítě. Máte možnost vytvořit a upravit seznam TCP/IP
protokolů a povolit nebo zakázat jejich komunikaci v obou směrech. Norton
Antivirus obsahuje databázi trojských koní a kontroluje příchozí pakety právě
proti této databázi. Zajímavostí je funkce Autoblock, která automaticky
zablokuje komunikaci s počítačem, z něhož jste byli napadeni. Posledním obranným
článkem je ochrana klientů pro Instant Messaging (zde poněkud otrocky přeloženo
jako Klient rychlého zasílání zpráv). Program dokáže chránit AOL Instant
Messenger, Windows Messenger a klienta firmy Yahoo!
U všech produktů firmy Symantec najdete velmi propracovaný nástroj, zajišťující
automatickou aktualizaci Symantec Live Update. Jako přidanou hodnotu celého
balíku lze chápat plug-in chránící dokumenty MS Office. Třešničkou navíc je
obvyklá virová encyklopedie, přístupná na internetu.
Norton Antivirus 2005 byl částečně hodnocen už v úvodu této recenze. Zbývá
dodat, že testované červy identifikoval spolehlivě, rezidentní část nezatěžuje
výrazně chod vašeho počítače a Live Update stahuje sice často, ale zato jen malé
aktualizace. Integrované prostředí a existující průvodci pomohou zabezpečit i PC
začínajícího uživatele, a to jak proti obvyklé virové nákaze, tak i proti dnes
velmi rozšířeným internetovým červům.

Možnosti nastavení virového skeneru.

Norton AntiVirus 2005

+ možnosti nastavení
+ česká lokalizace
+ bootovací CD
- nemožnost plánovaného spuštění
LiveUpdate
wwww.symantec.cz


Komentáře