Spammer možná vyvázne z vězení právními kličkami

Podle soudu by se měla rozlišit prostá anonymizace hlavičky e-mailu (informací o odesilateli) a podvod spočívající v tom, když se útočník takto vydává např. za nějakou renomovanou firmu.Jeremy Janes byl jedním z prvních spammerů odsouzených k odstrašujícími rozsudku: před 4 lety dostal 9 let. Pro srovnání, jiný „spamový král“ Robert Soloway si nedávno vysloužil 4letý trest, a to se kromě rozesílání reklamních materiálů dopouštěl i podvodů.
Cesty justice jsou nicméně nevyzpytatelné. Konflikt několika právních norem a fakt, že antispamový zákon ve Virginii byl mezitím uznán za protiústavní, Janesovi nyní nejspíše otevírají cestu na svobodu. Tak to alespoň vypadá po posledním rozhodnutí místního Nejvyššího soudu.
To, kvůli čemu byl zákon shledán protiústavním, se sice Janesova případu nijak moc netýkalo, nicméně zákon byl zrušen jako celek a chybí tedy zřejmě legislativní norma, dle níž by v tomto státu bylo Janese možné nechat ve vězení (federální antispamový zákon s plošnou působností byl přijat až později). Problémem zákona mělo být, že zakazoval anonymizovat rozesílané e-maily třeba i u politických vyjádření. Podle soudu by se měla rozlišit prostá anonymizace hlavičky e-mailu (informací o odesilateli) a podvod spočívající v tom, když se útočník takto vydává např. za nějakou renomovanou firmu.
Janese nebyl troškař, za měsíc stačil rozeslat klidně i 100 000 e-mailů. Podle soudu, který ho před 4 lety poslal do vězení, si přišel asi na 50 000 dolarů.
Osvobozující rozsudek vzbudil vesměs hněv. Ministerstvo spravedlnosti Virginie se ještě nevzdává a hodlá ve sporu pokračovat.

Zdroj: Computerworld.com

(v češtině stručný pokus o výklad právních aspektů viz Lupa)

Poznámka: Spammeři se mnohdy nedopouští „pouze“ spamu, ale také podvodných nabídek, k čemuž ale v tomhle případě nejspíš nedocházelo, tudíž tyto zákony se uplatnit nedají.

Viz také
Spamový král dostal 4 roky


Komentáře