Spolehlivá domácí ochrana

McAfee Internet Security Suite 2005McAfee je výborná ochranná známka zabezpečovacího softwaru již dlouhá léta a ani hrátky o její vlastnictví, jež v posledních letech probíhaly, důvěru uživatelů, jak se zdá, nijak kriticky nepoznamenaly. Stejně jako ostatní výrobci, ani vývojáři této společnosti nemohli ignorovat moderní trendy v ohrožení osobních počítačů a původně především antivirový software se pozvolna proměnil v integrovaný balík ochranných aplikací. Účinný antivirus je samozřejmě stále základní jistotou a tradiční oporou, avšak své schopnosti musí prokázat i prvky pro síťovou a aplikační ochranu.
Pokud bychom produkty typu "internet security suite", tedy balíky pro ochranu PC při práci s internetem, rozdělili na dvě skupiny podle možností konfigurace a jednoduchosti ovládání, patřilo by řešení od McAfee rozhodně k těm přímočařejším a z hlediska správy jednodušším. Přiměřeně intuitivní a prosté ovládání a správa jsou vykoupeny absencí některých podrobnějších nastavení a jistou "prefabrikací" některých komponent, jak se zmíníme dále. Zohledníme--li však v současné době přijímaný model osobní ochrany koncových operačních systémů, nechybí balíku McAfee nic podstatného.
Základem výbavy je zavedený VirusScan. Klasický model antivirové ochrany je založen na běhu rezidentního skeneru, zde nazývaného Active Shield, a modulu pro kontrolu na požádání, při jehož spouštění je možné vybrat část souborového systému či různé disky. Ovládání pochopitelně integruje do grafického rozhraní (Exploreru), takže můžete pracovat i přímo se složkami či disky prostřednictvím kontextového menu. Dostatečné jsou i možnosti plánování pravidelných automatických kontrol. Uživatel má volitelně k dispozici kontrolu odchozí a příchozí pošty, na druhou stranu řada nastavení je jen přibližná: nelze definovat citlivost heuristické analýzy, mezi typy souborů pro kontrolu nelze vybírat podle přípon a třeba ochrana před skripty a červy je sice rovněž přítomna, avšak algoritmy filtrace prakticky nelze ovlivňovat. Rovněž jsme nedokázali nastavit, v jakém pořadí budou provedeny akce při odhalení nákazy a kdy bude použita karanténa. Antivirus tedy plní základní požadavky, avšak jeho jemné "ladění" příliš v úvahu nepřichází.
Druhou, dnes již nezbytnou součástí je osobní firewall s označením Personal Firewall Plus. Koncepce této aplikace je rovněž jednoznačně podřízena co nejsnazšímu ovládání a v tomto případě je třeba vyzdvihnout výborně zpracované rozhraní s přehlednými statistikami a monitorováním síťového provozu. Ochrana síťového rozhraní je jednoznačně založena na výslovném udělování povolení komunikovat jednotlivým aplikacím a základní míra zabezpečení je řízena dnes již běžně používaným mechanismem "táhla": je možné jednoduše volit mezi pěti polohami od totální blokace sítě po naprosto nechráněný a ničím neomezený režim. Označení "Plus" v názvu má zřejmě indikovat přítomnost pokročilejší aplikační kontroly v podobě základního systému IDS. I v případě firewallu však platí stejné připomínky jako u antiviru: možnost ovládat logiku pokročilejších mechanismů je minimální, a to i přesto, že jsou k dispozici též kontroly typů ohrožení prostřednictvím on-line služeb. Podobně lze snadno zpřístupnit vnějším uživatelům služby z vnitřní sítě, avšak podrobné nastavení v podobě klasických firewallových pravidel podle našeho průzkumu není k dispozici. Na druhou stranu je výborně zpracován systém varování a oznamovacích hlášení.
Třetí ochrannou komponentou je Privacy Service, jehož úkolem je monitorovat úniky citlivých informací přes síťové rozhraní. Blokovat tak lze kolekce dat jako čísla platebních karet, osobní identifikátory či adresy a bankovní účty. V opačném směru pak brání ve spouštění obtížným prvkům, jako jsou pop-up okna či inzertní komponenty (adware). Nechybí možnost sestavit profily podle uživatelských účtů, důležitou součástí je i čistič (shredder) pro likvidaci souborů především v adresářích s dočasným internetovým obsahem, dále je možné zapnout ochranu před vyzrazením citlivých cookies.
Velmi důstojným sourozencem je SpamKiller, který bojuje s jedním z největších současných škůdců. Možnosti jeho konfigurace jsou překvapivě dobré: míra inteligentní filtrace je nastavitelná v pěti úrovních, samozřejmostí jsou seznamy důvěryhodných odesílatelů ("friends") či domén, především však nechybí plně ovladatelný uživatelský seznam pravidel s volnou definicí filtrů. I zde je možné využít odlišné profily pro jednotlivé uživatele a podobně jako u jiných součástí je k dispozici výborné monitorování a logování.
Jistým zklamáním pak byly chyby, objevující se při určitých činnostech programu. Poněvadž prakticky celé ovládací rozhraní (a evidentně nejen to) je navrženo jako aplikace nad technologií webového prohlížeče a využívá tedy vlastně stránek se skripty, narazili jsme několikrát na chyby za běhu, jež nedovolily v akcích pokračovat. Obzvláště v případě samotné instalace se jednalo o velmi nepříjemnou komplikaci, díky níž jsme byli nuceni pátrat na instalačním disku a zavádět jednotlivé součásti samostatně na základě odhadu. Pro běžného uživatele se tak často v tomto případě jedná o úplnou diskvalifikaci.
Bezpečnostní balík z dílny McAfee bezesporu patří do špičky v oblasti ochrany domácích osobních počítačů. Přestože možnosti konfigurace jsou někdy omezené, výrazně vyniká výbava pro sledování provozu, zaznamenávání událostí a ovládání prostřednictvím přehledného rozhraní Security Center.

McAfee Internetr
Security Suite 2005r
+ SpamKiller, ovládací rozhraní
+ monitorování a logování
- možnosti ovládání antiviru a firewallu
- chyby v běhových skriptech

K recenzi poskytla firma: McAfee www.mcafee.cz
Cena: 1 920 Kč (bez DPH)


Komentáře