Správa identit podle rolí

"Místo abychom se snažili pochopit technický žargon týkající se uživatelských oprávnění, můžeme k udělování a revizím přístupových oprávnění uživatelů používat obchodní terminologii, například názvy pracovních pozic a funkcí..."Sun oznámil dostupnost nové verze svého softwaru pro správu identit Sun Identity Manager ve verzi 8.0. Podle Sunu se jedná o první software pro přidělování uživatelských identit, který nabízí úplné poskytování uživatelských účtů na základě rolí a umožňuje zákazníkům využívat podnikové role pro správu životního cyklu identit i auditování identit v podnikových a extranetových prostředích.
Řešení je integrováno s nástrojem Sun Role Manager, což má podnikům pomoci s ověřováním a auditem identit. Vylepšení provozního reportování zákazníkům umožňují analyzovat údaje o oprávněních, což jim pomůže získat lepší kontrolu nad procesy přidělování a auditu uživatelských účtů.

„Zabezpečení informací a shoda s předpisy pro organizace dlouhodobě znamená značné výdaje,“ řekl Mark Herring, viceprezident marketingu divize Software Infrastructure společnosti Sun Microsystems. „Díky užší integraci mechanismů přidělování účtů a správy rolí nabízíme společnostem zvýšený stupeň automatizace. Naše produkty pomáhají řešit každodenní problémy s identitami, kvůli nimž zákazníci ponocují: vytváření a mazání uživatelských účtů, zajištění shody s interními zásadami auditu a náklady spojené s procesy řízení přístupu.“
„Vylepšení v nejnovější verzi nástroje Sun Identity Manager nám podstatně usnadní čtvrtletní audity. Místo abychom se snažili pochopit technický žargon týkající se uživatelských oprávnění, můžeme k udělování a revizím přístupových oprávnění uživatelů používat obchodní terminologii, například názvy pracovních pozic a funkcí,“ řekl Mark Satterfield, senior viceprezident podnikového plánování a architektury ve společnosti Equifax.

Mezi nové funkce nástroje Sun Identity Manager 8.0 patří:
Export dat: Software umožňuje exportovat události a data identit do externích datových skladů a analytických nástrojů pro další zpracování.
Ověřování: Integrací s nástrojem Sun Role Manager lze vytvořit řešení pro certifikaci přístupu a automatické zpracování výjimek.
Integrace pro podnikové role: Integrace s nástrojem Sun Role Manager umožňuje importovat předem nadefinované obchodní role i automatizovat přidělování a audit účtů na úrovni obchodních rolí.

Sun Identity Manager 8.0 je k dispozici jako samostatný produkt nebo v sadě Sun Java Identity Management Suite.
Zákazníci Sunu si nový produkt mohou stáhnout na adrese www.sun.com/software/products/identity_mgr/get.jsp

Viz také:
Správa identit od Sunu jako open source


Komentáře