Správa rizik a zajištění shody pro SAP

Společnosti Novell a Logica Management Consulting oznámily partnerství, jehož cílem je uvést na trh kombinované řešení podnikového řízení, správy rizik a zajištění shody (GRC) pro aplikace SAP.


Partnerství umožňuje společnosti Logica nabízet zákazníkům celopodnikové pojetí správy rizik. Novell i Logica jsou certifikovaní partneři společnosti SAP.

S regulačními požadavky a tlaky finančního trhu stoupá potřeba firem mít transparentní přehled o správě rizik. Současné infrastruktury IT obvykle představují masu nekompatibilních systémů, z nichž každý používá jiné mechanismy a zásady kontroly nad riziky. Z toho důvodu je zajištění shody s předpisy a správy rizik složité, časově náročné a drahé. Společnosti Novell, SAP a Logica proto spolupracují na integraci řešení GRC, jež mají přinést automatizací společných kontrolních mechanismů, snížením celkové úrovně rizika a posílením externí i interní shody s předpisy.

  • Moduly SAP GRC (Governance, Risk and Compliance) – Access Control, Process Control a Risk Management umožňují společnostem centralizovat informace pocházející z aplikačních prostředí, a získat tak transparentní přehled o aktuálních rizicích. Integrace správy rizik a kontroly nad procesy do informačních systémů vytváří podmínky pro centralizované procedury napříč různými aplikacemi a správa rizik se tak dostává do srdce podnikových procesů.

 Komentáře