Správci IT: Sociální sítě výrazně snížily míru bezpečnosti

Check Point a organizace Ponemon Institut zveřejnili celosvětový průzkum „Web 2.0: Bezpečnost na pracovišti”. Výsledky odhalují, že téměř 82 % dotázaných správců IT zabezpečení věří, že sociální sítě, internetové aplikace a widgety významně snížily zabezpečení jejich organizací.


Mezi největší problémy, které souvisí s nástupem Web 2.0, zařadili viry, malware a ztrátu dat. Téměř 77 % podniků plánuje zavést ochranu před těmito zranitelnostmi během příštích pěti let.

„Je zřejmé, že se správci IT zabezpečení obávají dopadů Web 2.0 aplikací v podnikání, ale současně potřebují lepší nástroje k pochopení, které aplikace zaměstnanci používají pro obchodní účely,” říka Juliette Sultan, vedoucí celosvětového marketingu společnosti Check Point. „Zprovoznění takového flexibilního řešení, které odpovídá individuálním potřebám nebo potřebám konkrétní skupiny, představuje most mezi uživateli a IT administrátory a nakonec i povzbuzuje zaměstnance k tomu, aby byli opatrnější při prohlížení webových stránek v práci."

V celosvětovém průzkumu společnosti Check Point a Ponemon Institut, který byl proveden mezi 2100 správci IT zabezpečení, většina dotazovaných uvedla, že zaměstnanci mohou zásadním způsobem ovlivnit bezpečnostní rizika spojená s internetovými aplikacemi. Správci IT zabezpečení se nicméně domnívají, že zaměstnanci si téměř vůbec neuvědomují bezpečnostní hrozby v jejich každodenní obchodní komunikaci - při stahování internetových aplikací, prohlížení webových stránek, otevírání odkazů, video streamingu, využívání P2P sítí nebo při využití sociálních sítí. Řešením je vzdělávání zaměstnanců a jejich zapojení do bezpečnostní politiky společnosti.

 

Další klíčové poznatky z průzkumu:

• Pocit naléhavosti - téměř 50 % dotazovaných poukázalo na nutnost minimalizovat bezpečnostní riziká spojená s internetovými aplikacemi a widgety

• Větší odpovědnost samotného uživatele - většina dotazovaných se domnívá, že zaměstnanci by měli být více zodpovědní za snižování zabezpečovacích rizik Webu 2.0

• Nedostatek vzdělání o firemní bezpečnosti - v průměru 20 % dotazovaných si myslí, že zaměstnanci si zřídka nebo téměř vůbec neuvědomují firemní bezpečnostní hrozby při využívání sociálních sítí a internetových aplikací v jejich každodenní obchodní komunikaci

• Nejčastější problémy – pracovní produktivita, malware a ztráta dat jsou chápány jako hlavní problém při využívání internetových aplikací na pracovišti

Celou zprávu naleznete zde.Komentáře