Spuštěn národní informační systém pro utajované informace EU

Informační systém umožňuje online elektronickou distribuci utajovaných informací prakticky s celostátní působností.Na konci listopadu byl oficiálně spuštěn EU Extranet ČR, informační systém umožňující distribuci oficiálních dokumentů Generálního sekretariátu Rady EU. Projekt realizovala skupina ICZ. Výsledkem je informační systém umožňující online elektronickou distribuci utajovaných informací prakticky s celostátní působností.

„Návrh a implementace systému trvala 18 měsíců a jeho parametry odpovídají současným uživatelským, bezpečnostním a technologickým požadavkům. Jedinečná bezpečnostní technologie – tzv. Bezpečnostní oddělovací blok – ve spojení s certifikovaným kryptografickým prostředkem CSP-II MicroCzech umožnila v prostředí České republiky vybudovat reálný certifikovaný informační systém, který bude v době našeho předsednictví jediný informační systém tohoto druhu,“ uvedl Petr Krůček, ředitel sekce bezpečnosti společnosti ICZ.

EU Extranet ČR umožňuje elektronickou distribuci oficiálních dokumentů Generálního sekretariátu Rady EU, které jsou šířeny prostřednictvím nadřazeného systému EU Extranet. A to nejen směrem k MZV ČR, ale i do dalších rezortů a orgánů státní správy ČR. K dnešnímu dni je do systému připojeno 19 generických uzlů (ministerstev a dalších orgánů státní Správy ČR) v kategorii do stupně utajení „vyhrazené“ a 33 generických uzlů v kategorii „veřejné“ a „limite“.

Viz také:
S.ICZ vyvinula systém pro zpracování a výměnu utajovaných informací


Komentáře