Steganografie – nová technika hackerů

Analytici společnosti Kaspersky Lab zaznamenali nový znepokojivý trend. Během analýzy řady kyberšpionážních a kyberkriminálních kampaní zjistili, že hackeři čím dál častěji používají steganografii – digitální formu staré techniky ukrývání informací do obrazu. Tím se snaží skrýt stopy své zákeřné aktivity v infikovaných počítačích. V poslední době se podařilo zachytit několik malwarových aktivit zaměřených na kyberšpionáž a krádeže finančních informací využívajících tuto techniku.

Steganografie – nová technika hackerů


V průběhu běžného cíleného kyberútoku si útočníci po úspěšné infiltraci napadené sítě snaží vybudovat stabilní zázemí. Následně sbírají cenné informace, které posílají na příkazový a řídicí server. Účinná bezpečnostní řešení nebo bezpečnostní odborníci jsou ve většině případů schopni zaznamenat přítomnost kyberzločinné aktivity v síti v její jakékoliv fázi, včetně finální, kdy infekce opouští systém.

Během ní totiž útok v systému zanechá své stopy, jako jsou například protokolovaná připojení k neznámé nebo zakázané IP adrese. Když je ale v průběhu útoku využita steganografie, stává se detekce této finální fáze velmi obtížnou.

Při takovém scénáři útočníci vloží informace, které chtějí ukrást, přímo do kódu jednoduchého vizuálního obrazového nebo video souboru, který následně odešlou do C&C. Kvůli tomu je velmi nepravděpodobné, že podobná událost bude detekována bezpečnostním řešením. Je to způsobeno tím, že po zásahu útočníkem nedojde k vizuální změně obrázku, ani ke změně jeho velikosti a dalších parametrů, čímž tedy nevyvolají žádný poplach. Steganografie je tak velmi lákavou technikou pro hackery především v situaci, kdy chtějí dostat ukradená data z napadené sítě.

V průběhu několika posledních měsíců pozorovali odborníci Kaspersky Lab minimálně tři kyberšpionážní operace, které tuto techniku využily. Více alarmující však je, že si tuto techniku osvojují i běžní kyberzločinci. Odborníci Kaspersky Lab se s ní setkali u pokročilých verzí trojských koní Zerp, ZeusVM, Kins, Triton a dalších.

Většina z těchto malwarových rodin útočí převážně na finanční instituce a uživatele finančních služeb. Stáváme se tak svědky přicházející masové adopce této techniky ze strany tvůrců malwaru, což bude mít důsledek na složitější detekci malwaru.

„I když to není poprvé, co se setkáváme s využitím pokročilé zákeřné techniky běžnými kyberzločinci, je tento případ se steganografií v něčem odlišný. Bezpečnostní průmysl totiž doposud nenašel způsob jak spolehlivě detekovat data vyváděná z napadeného systému touto cestou. Obrázky využívané kyberzločinci pro vyvedení ukradených informací jsou velmi velké. Ačkoliv existují algoritmy schopné automaticky detekovat tuto techniku, jejich masové využití by bylo velmi nákladné a vyžadovalo by obrovské množství výpočetního výkonu.

Na druhou stranu je poměrně snadné identifikovat obrázek obsahující ukradená cenná data za pomoci manuální analýzy. Tato metoda má nicméně svá omezení vzhledem k tomu, že je bezpečnostní analytik schopný za den zanalyzovat pouze omezené množství obrázků. Řešením je tak kombinace obojího – stoje a lidského faktoru,“ říká Alexey Shulmin, bezpečnostní odborník ve společnosti Kaspersky Lab.

Úvodní foto: Fotolia © georgejmclittle


Komentáře