Symantec nabízí program analýzy hrozeb CTAP

Symantec ohlásil program analýzy počítačových hrozeb Symantec CTAP (Cyber Threat Analysis Program), který podle dodavatele komplexně pojímá získávání a identifikaci globálně platných bezpečnostních informací, poskytování lokalizovaných identifikací hrozeb a vytváření vhodných nápravných opatření a protiopatření k ochraně důležitých informací klientů a zlepšení jejich celkové bezpečnostní situace.


Program CTAP poskytuje přístup k jednomu z největších komerčních úložišť údajů o zranitelných místech ovlivňujících počítačovou bezpečnost a informací o počítačových hrozbách. Symantec poskytuje tento přístup prostřednictvím analytiků na pracovišti klienta.

Cílem programu CTAP je rozšířit zákazníkův přehled o světě hrozeb a poskytnout zdroje pro účinné zmírnění rizik a odezvu na vyžádání.  

Symantec vytvořil v roce 2008 více než 1,6 mil. nových signatur nebezpečného kódu a v každém měsíci roku 2008 zablokovala na celém světě v průměru víc než 245 milionů pokusů o útok nebezpečného kódu. 90 % všech hrozeb zjištěných ve sledovaném období se pokoušelo o krádež důvěrných informací.

V rámci programu CTAP spojují analytici počítačových hrozeb společnosti Symantec data klientů a veřejná data s informacemi dostupnými v programu CTAP a rychle identifikují nové hrozby vůči počítačové bezpečnosti, určují skutečný charakter útoků, vyvíjejí protiopatření a zavádějí řešení.

V rámci globální informační sítě společnosti Symantec jsou udržovány rozsáhlé databáze dat shromážděných z celého světa umožňující identifikaci nových hrozeb, vývoj obranných mechanismů a distribuci řešení. Tato síť získává informace týkající se zabezpečení z celého světa. Symantec provozuje 11 středisek Security Response Center a ke sledování nebezpečných činností využívá 240 000 senzorů útoků.

Cena programu se odvíjí od počtu analytiků, které bude organizace v rámci programu CTAP využívat.Komentáře