Symantec: Neomezené uchování dat vede k chybám

Symantec zveřejnil výsledky svého průzkumu 2010 Information Management Health Check Survey, který upozorňuje na skutečnost, že většina organizací se neřídí vlastními doporučeními pro oblast správy informací.


87 % respondentů se domnívá, že má smysl mít formální plán uchovávání informací, ale pouze 46 % respondentů takový plán skutečně má. Z výsledků průzkumu také vyplývá, že příliš mnoho organizací uchovává informace po neomezeně dlouhou dobu a nezavádí zásady, které by jim umožňovaly  odstraňovat nedůležitá data a záznamy. Proto je tíží prudký nárůst velikosti úložišť, neudržitelná zálohovací okna, zvýšené riziko soudních sporů a drahé a neefektivní procesy dohledání informací.

„Neomezené uchování vede k neomezenému plýtvání. Organizace si uvědomují, jaký význam má dobrý plán správy informací, ale až příliš mnoho z nich dosud zachovává zastaralou praxi uchovávat vše a navždy,“ řekl Brian Dye, vice president of product management, Information Management Group, společnost Symantec. „Objem dat roste exponenciálně, takže snaha uchovat vše vede k potřebě velkých úložných prostorů a vyžaduje příliš mnoho prostředků IT. “

 75 % úložišť využívaných pro zálohování obsahuje neomezeně uchovávaná data nebo záložní sady pro potřeby právních šetření. Respondenti také uváděli, že 25 % zálohovaných dat není zapotřebí pro činnost organizace nebo by nemělo být uchováváno v záloze.

Organizace nesprávně používají postupy zálohování, obnovení a archivace. 70 % organizací používá zálohovací software k uchování informací pro potřeby právních šetření a 25 % uchovává celé záložní sady po neomezeně dlouhou dobu.

Téměř polovina dotazovaných organizací pro archivaci nesprávně používá software určený k zálohování a obnovení.

Důsledky: Náklady na úložiště pak prudce rostou, protože v důsledku nadměrného uchování informací vzniklo prostředí, v němž je 1500krát dražší data prohledávat než je uchovávat. Zálohovací okna se rychle zvětšují a doby obnovení překročily únosnou mez.

Symantec na základě získaných výsledků dává následující doporučení:

Zálohování není archivace a nedoporučuje se používat zálohování pro účely archivace a uchování informací pro potřeby právních šetření. Organizace by měly uchovávat zálohy pouze několik týdnů (30–60 dní) a poté data automaticky odstranit nebo archivovat.

Když budou organizace používat zálohování pouze pro krátkodobé účely a potřeby obnovení po havárii, mohou zálohovat a obnovovat rychleji a starší záložní sady budou odstraňovat v řádu měsíců a nikoli let. To představuje obrovské množství úložného prostoru.

Zaveďte deduplikaci všude v rámci aplikací a v rámci zálohovacího prostředí. Organizace, které zavedou deduplikaci co nejblíže zdroji informací, uvolní prostředky sítě, serverů a úložišť.

Organizace by také měly sestavit a automaticky vynucovat zásady uchování informací (co lze a nelze odstranit a kdy). Automatické odstraňování na základě zásad snižuje rizika v porovnání s ručním odstraňováním ad-hoc.

 

Průzkum byl proveden v červnu 2010 a je založen na odpovědích 1680 vedoucích pracovníků IT a vedoucích pracovníků právních oddělení organizací ve 26 zemích.Komentáře