Tak trochu jiné zálohování

Acronis TrueImage 9.0TrueImage je aplikací pro zálohování dat, v mnoha věcech se však od tradičních programů tohoto typu výrazně odlišuje. Stěžejním rozdílem je technologie, nebo chcete-li způsob ukládání dat na zvoleném médiu. Standardní záložní program vytvoří jejich kopii, případně je zkomprimuje nebo podle přání zašifruje do jednoho souboru. TrueImage ukládá data formou vytváření přesných obrazů sektorů vašeho pevného disku.
Po instalaci vás při startu PC překvapí speciální zavaděč, který umožňuje běh programu nezávisle na Windows (Acronis Startup Recovery Manager). V takto spuštěném TrueImage lze běžně provádět všechny operace, podobně jako je tomu v jeho "okenní" verzi. Obnovu ztracených dat tak provedete i v případě, že je systém nefunkční.
Základní funkcí TrueImage je zálohování. Přírůstková záloha uloží pouze soubory změněné nebo přidané. K dispozici tak máte mnoho na sebe navazujících záloh, z nichž snadno získáte obnovená data z určitého období. Rozdílová záloha, která je v deváté verzi novinkou, vytváří vždy jen jeden soubor, evidující změny od první provedené celkové zálohy. Ten je pak pouze průběžně modifikován. Rozdílová záloha je díky tomu mnohem ohleduplnější k volnému místu na pevném disku. Novinkou je možnost definice vlastních filtrů při výběru dat k zálohování. Snadno tak pomocí tradičních masek nastavíte soubory, které se zálohovat mají a které ne. Zálohu mů-
žete chránit heslem, komprimovat v několika stupních, v případě potřeby umí TrueImage rozdělit výsledný obraz na více částí s volitelnou velikostí. Veškeré zálohy obdobným způsobem zpětně obnovíte z uložených obrazů. Všechny uvedené procesy můžete plánovat, a to i opakovaně.
Specialitou TrueImage je takzvaná bezpečná zóna (Acronis Secure Zone), která slouží k uložení záložních obrazů. Jedná se o volitelné místo pevného disku, které není běžně viditelné, a tak ho ani není možné poškodit z Windows. Bezpečná zóna však navždy ukousne prostor vašeho pevného disku, záleží tedy jen na uživateli, zda ji využije.
Stejně jako ostatní produkty Acronisu obsahuje i TrueImage další utility. Mezi ně patří zejména možnost připojení záložních obrazů jako diskových jednotek.
Poslední verze Acronis TrueImage se určitě povedla. Přináší nový způsob vedení záloh, spolu se starými, ale prověřenými funkcemi z předchozích verzí. Navíc je kompletně počeštěná, včetně uživatelské příručky. Ačkoliv TrueImage přistupuje k zálohování odlišným způsobem, své uživatele si jistě najde. 06s0029/jp o

Acronis TrueImage 9.0r
+ lokalizace včetně příručky
+ metody zálohování
+ Startup Recovery Manager
- občasné problémy s diskovými
jednotkami

K recenzi poskytla firma:
Zebra systems, s. r. o., www.zebra.cz
Cena: 1 482 Kč (vč. DPH)


Komentáře