TDP-Ontrack nabízí pomoc při záchraně „zaplavených“ dat

Společnost TDP-Ontrack zavádí okamžitou expresní pomoc všem uživatelům počítačových systémů, které se v souvislosti se záplavami dostaly do problémů. V případě zatopení elektroniky počítače - zejména pevného disku - vodou je vzhledem k její chemické agresivitě nutné jednat velice rychle, v řádu hodin, maximálně jednoho dne.Společnost TDP-Ontrack zavádí okamžitou expresní pomoc všem uživatelům počítačových systémů, které se v souvislosti se záplavami dostaly do problémů. V případě zatopení elektroniky počítače - zejména pevného disku - vodou je vzhledem k její chemické agresivitě nutné jednat velice rychle, v řádu hodin, maximálně jednoho dne.

„Mezi uživateli počítačů bohužel stále přetrvává přesvědčení, že disk je hermeticky uzavřen,“ říká Ing. Václav Šamša, ředitel společnosti TDP-Ontrack. „Opak je však pravdou a již jen vlhkost může disk i data na něm uložená nenávratně zničit. Zasažený disk by se v žádném případě neměl spouštět, a to ani na jiném počítači, a uživatel by měl ve vlastním zájmu co nejrychleji vyhledat odbornou pomoc. K dispozici je zpravidla jen jeden pokus.“

Společnost TDP-Ontrack zavádí s okamžitou platností a s trváním až do konce dubna jako pomoc pro zákazníky postižené touto živelní pohromou expresní službu posouzení a především expresní záchrany dat za cenu běžných zakázek. Týká se to všech nosičů dat zasažených vodou. Právě expresní provedení podstatně zvyšuje šance na obnovu dat a pracovníci laboratoře TDP-Ontrack jsou připraveni využít i všech zkušeností, které získali při napravování následků povodní v letech 1997 a 2002.


Komentáře