Telefonujte levněji

Ateus EasyGate - brána pro volání do GSM sítíV době, kdy se většina hovorů realizuje přes GSM sítě, řeší podniky problém, jak náklady na tuto komunikaci minimalizovat. Ideální je, pokud mají možnost volat do sítí všech tří operátorů i s využitím všech možných výhod a slev, které jim tarify jednotlivých operátorů nabízejí. Tuto alternativu nabízejí GSM brány, které lze integrovat s podnikovou ústřednou a volat tak na mobilní sítě i z klasických telefonů. Brána rozpozná, o jaký typ volání se jedná, v případě volání do mobilní sítě hovor přesměruje přes svůj GSM modul do sítě patřičného operátora. Tímto způsobem lze podle propočtů uspořit více než 50 % nákladů na volání do GSM sítí.
V redakci jsme dostali k posouzení výrobek ATEUS EasyGate od společnosti 2N TELEKOMUNIKACE. Jedná se o levnou GSM bránu, kterou lze propojit s jakoukoliv podnikovou ústřednou a jež nabízí možnost přístupu do všech tří mobilních sítí v ČR. Je rovněž možné ji v případě nouze použít i pro datové přenosy přes GPRS, například při výpadku pevného připojení.
Brána ATEUS EasyGate je primárně určena pro přenos hlasu mezi GSM sítí a připojeným koncovým zařízením s rozhraním FXO. Ve spojení s PC je možné navazovat datová spojení (GPRS, CSD), faxová spojení, odesílat a přijímat SMS. Pomocí vstupu pro odeslání SMS lze také odeslat SMS na jedno přednastavené číslo.
K bráně je možné připojit libovolný analogový telefon nebo libovolnou ústřednu, připojenou do telefonní sítě, a plně využít výhod levného volání v rámci mobilních sítí. Volání přes GSM lze kontrolovat - je možné zakázat některé předvolby, aby se zabránilo zneužití a nežádoucím voláním. Brána nabízí kvalitní přenos hlasu EFR super sound a identifikaci volajícího na připojeném zařízení.
Brána ATEUS EasyGate se dodává s potřebným příslušenstvím, tedy anténou, napájecím adaptérem (230 V/12 V), telefonním kabelem, sériovým kabelem pro spojení s PC a konektorem pro odesílání SMS a vybavením pro zavěšení (hmoždinky, vruty, vrtací šablona). Zařízení má rozměry 160 i 130 i 40 mm a upevňuje se na svislou plochu pomocí závěsných otvorů - pak je zajištěn nejlepší příjem GSM signálu. Brána je určena do vnitřních prostor a anténu je samozřejmě nejlepší umístit na místo s dobrým signálem.
Instalace brány je jednoduchá. Bránu lze připojit k síťovému adaptéru nebo na jakoukoli 12V baterii a díky tomu ji lze použít i na místech, kde není dostupná elektrická síť. SIM karty se vkládají do držáku v zadní části zařízení a při používání je lze zabezpečit pomocí PINu. Služby operátora a SIM karty jako přesměrování, omezení hovorů, preferované sítě, SMS centrum atd. je nutné nastavit před vložením SIM karty do ATEUS EasyGate v mobilním telefonu, což může být zdlouhavé.
Bránu lze připojit k zařízením s rozhraním FXO (běžný telefon, záznamník, vnější linka PBÚ atd.). Je vybavena funkcí rozpoznání volajícího (CLIP) pomocí FSK, proto je vhodné k ní připojit koncové zařízení, které je schopné identifikaci volajícího zobrazit. Stav zařízení indikují LED diody: kontrolka "Napájení" svítí vždy, pokud je ATEUS EasyGate zapnutá. Pokud je brána přihlášena do GSM sítě, svítí kontrolka "GSM síť", kontrolka "Linka" trvale svítí po celou dobu probíhajícího hovoru. LED zobrazují i další informace o zařízení.
Spolehlivost zařízení je přímo úměrná vlastnostem uvnitř použitých modulů (SIEMENS TC35i, TC39i, MC45, MC46, MC75). U finálního produktu samozřejmě provádí výrobce u vybraných kusů ze série řadu provozních testů a dosažená provozní chybovost je minimální. Komunikace mezi modulem a sítí je pak plně v rukou GSM operátora, výrobek na ni nemá žádný vliv.
Brána ATEUS EasyGate nabízí komunikační řešení, které je dostupné (téměř) pro každého a díky své ceně zaručuje rychlou návratnost investice. Má univerzální použití a je vhodná především pro drobné podnikatele a malé i střední firmy. Mohou ji použít ale například i domácnosti nebo chalupáři - brána ve spojení s pohybovými čidly může sloužit jako zabezpečovací zařízení. V případě narušení objektu zlodějem dojde k aktivaci čidla a brána automaticky odešle SMS zprávu na vybrané číslo mobilního telefonu. 05s0030/jp o

Ateus Easy Gater
+ více než 50% úspora nákladů na volání do GSM sítí
+ minimální chybovost
+ pořizovací cena

K recenzi poskytla firma:
2N TELEKOMUNIKACE, www.2n.cz
Cena: 5 900 Kč (bez DPH)


Komentáře