Tracker - monitoring pohybu osob


Společnost Alkom představila sledovací systém Tracker. Zařízení o velikosti mobilního telefonu  je určeno pro kontrolu pohybu osob s možností nouzového volání. Hlavním účelem má být ochrana dětí. Pro zajištění jejich vyšší bezpečnosti nabízí systém on-line sledování pohybu s možností nouzového volání - je vybaven čipem GPS a GSM/GPRS komunikací. Pomocí zařízení Tracker, které děti nosí u sebe, mohou rodiče kdykoliv zjistit jejich současnou i minulou polohu.

 

„Výhodou přístroje také je, že je možné z něho volat na přednastavená čísla nebo naopak. Tím je zároveň zabezpečeno, že dítě neprovolá kredit např. s kamarády," uvedl Václav Růžička, předseda představenstva Alkom Security. V případě nouze je možné na Trackeru použít tlačítko, jehož aktivací se odešle poslední známá poloha pomocí SMS. Také lze na přístroji nastavit několik oblastí, např. bydliště, školu, atp. a v případě opuštění některé z těchto lokalit systém ihned rodiče informuje formou SMS na mobilní telefon, že se jejich dítě pohybuje mimo nastavenou oblast. Přístroj vydrží v provozu 24 až 50 hodin v závislosti na volbě režimu.

Systém Tracker může být využíván např. i staršími lidmi nebo osobami trpícími poruchou paměti.

 Komentáře