Trend Micro nabízí ochranu před hrozbami APT


Společnost Trend Micro představila nová řešení pro ochranu podniků před pokročilými perzistentními hrozbami (Advanced Persistent Threats, APT). V rámci této strategie Trend Micro rozšiřuje své portfolio řešení pro řízení hrozeb v reálném čase a zavádí Threat Intelligence Manager a  novou verzi produktu Threat Management System.

 

Dnešní pokročilé útoky využívají k odcizení cenných dat několikafázový přístup – získají přístup, stáhnou další malware, vyhledají a vyřadí cílové systémy a teprve pak odesílají data. Samotné odcizení dat sice může proběhnout rychle, ale od chvíle, kdy malware pronikne do systému, do prvního odeslání dat obvykle uběhnou celé hodiny či dny. Než je takový problém zjištěn a plně neutralizován může uplynout několik měsíců.  

Řešení Trend Micro pro řízení hrozeb v reálném čase se na tyto faktory zaměřují, aby omezila riziko útoků APT i dopady a trvání případných úspěšných útoků prostřednictvím:

Minimalizace pravděpodobnosti úspěšného průniku APT

Zkrácení doby do zjištění útoku

Urychlení neutralizace nákazy a nápravy situace

 

Novinka Threat Intelligence Manager (TIM) je řešení pro správu událostí, které má zajistit přehled o životním cyklu událostí zabezpečení.  

1 Pull Your Head Out Of The Sand And Put It On A Swivel: Introducing Network Analysis And Visibility (Vytáhněte hlavu z písku a začněte se otáčet: Úvod do analýzy a přehlednosti sítě), Forrester Research, Inc., 24. ledna 2011.Komentáře