Trend Micro nabízí webový štít Browser Guard 2010 pro blokování JavaScriptu


Trend Micro začala zdarma nabízet nástroj Browser Guard 2010. Jedná se o plug-in pro internetový prohlížeč, který uživatele chrání před škodlivými webovými stránkami. Je určen pro Internet Explorer včetně verze 6, která je zvlášť nebezpečná.

Nástroj mj. analyzuje JavaScript tak, aby nemohl využívat slabiny a provádět škodlivé aktivity na počítači uživatele. Browser Guard získává aktuální informace pomocí komunikace s infrastrukturou Trend Micro Smart Protection Network. Na rozdíl od jiných obdobných webových štítů ale základem funkčnosti není black list škodlivých webů, ale právě analýza JavaScriptu.

Browser Guard podporuje systémy Windows XP, Vista i Windows 7. Nástroj lze stáhnout na adrese Free.Antivirus.com.Komentáře