Trendy v boji proti spamu Content Security

O boji proti SPAMu a zneužívání internetu pro nepracovní účely toho bylo napsáno již mnoho. Dnes i běžná počítačová veřejnost zná pojmy jako phishing, spyware atd. Stejně tak jsou známé i standardní mechanismy pro boj s těmito nešvary. Proto bych se v tomto článku rád zaměřil na současné trendy, které se v Content Security objevují.O boji proti SPAMu a zneužívání internetu pro nepracovní účely toho bylo napsáno již mnoho. Dnes i běžná počítačová veřejnost zná pojmy jako phishing, spyware atd. Stejně tak jsou známé i standardní mechanismy pro boj s těmito nešvary. Proto bych se v tomto článku rád zaměřil na současné trendy, které se v Content Security objevují.
Některé z nich lze označit za "technologické", jiné zase za "organizační". Organizační se jednoznačně projevují tím, že dnes již téměř všichni výrobci antivirů nabízejí ucelená řešení z oblasti Content Security. Zjevně si nechtějí nechat ukrajovat část koláče z trhu antispamových a dalších řešení z této oblasti. Tento trend je naprosto logický a je jen na zákaznících, kterým řešením (integrovaným či samostatným) dají přednost. Zajímavější jsou tedy zřejmě "technologické" trendy.
Přestože spam je velmi medializovaný a dnes se ho každý uživatel obává, není Content Security jen o spamu, dokonce bych si dovolil tvrdit, že spam je až to poslední, proč jsou současná řešení pro firmy zajímavá. Stále více pomáhají řešení Content Security řídit tok internetového obsahu ve firmách. Proto se výkonnost takových řešení neměří jen mírou úspěšnosti likvidace spamu či spywaru - do hry vstupují i další nástroje a pohledy na věc. Hovoří se o všudypřítomné regulaci (Compliance), o sofistikované archivaci e-mailů a tak dále.

Otevřenost
V úvodu bylo zmíněno, že výrobci antivirových řešení rozšiřují svou nabídku o integrované balíky, ve kterých nalezne zákazník mimo jiné i antispam. Z druhé strany je tlak naprosto stejný. Spolupráce s antivirem je tudíž naprosto logická a ze strany zákazníka je příjemné, pokud antispamové řešení umí spolupracovat s více antiviry (nejlépe s libovolným). Otevřenost řešení je tedy jedním z výrazných trendů.

Regulace
Dnešní svět je svázán regulací. Pravdou je, že u nás ještě není tak viditelná jako v ostatních vyspělých zemích, nicméně asi nikdo nepochybuje o tom, že je jen otázkou času, kdy se regulace v plné míře projeví i v našem firemním prostředí. Proto dnes všichni výrobci bezpečnostních řešení hovoří o regulaci.
I antispamová řešení mohou přispět k tomu, aby zákazníci (například v bankovnictví), kteří je používají, vyhověli pravidlům regulace. Prozatím si tato řešení nedělají ambice stát se velkými všeobjímajícími nástroji pro dosažení souladu s pravidly regulace, nicméně snaží se tohoto cíle dosáhnout přesně v té oblasti, kde jsou jejich silné stránky.
Rozpoznávání obrazu
Jestliže připustíme, že cílem Content Security je zabezpečení internetového obsahu proudícího ve společnosti, je rozpoznávání obrazu velmi zajímavým trendem. Dnes se již hojně používá technologie OCR - dříve úžasný výkřik techniky v oblasti skenerů, dnes již téměř nutnost pro řešení Content Security. Umíme kontrolovat adresu odesilatele na základě blacklistů, umíme prověřovat, zda odkaz v e-mailu je nebo není phishing, pomocí OCR umíme i přečíst a vyhodnotit, co je napsáno na obrázku v e-mailu a podle definovaných pravidel pak s takovým e-mailem či obrázkem naložit. Technologie se dostávají ještě dále a je možné analyzovat obraz a podle toho určit, co určitá fotografie či obrázek obsahují.
Je logické, že cílem nejčastějšího použití ve firemní praxi bude především zamezit šíření pornografie. Všichni víme, že pornografie představuje z pohledu plýtvání pracovním časem a možné diskreditace organizace či podniku na veřejnosti velký problém. Problémem se pornografie stává také z pohledu regulace - brzy i k nám přijde doba, kdy zaměstnavatel bude přímo zodpovědný za obsah e-mailů, které jeho zaměstnanec dostane do své e-mailové schránky. V tu chvíli je pornografie škodlivá a nežádoucí, a to je primárním cílem technologie rozpoznávání obsahu obrazu pro použití u řešení Content Security.

Archivace
Jak již bylo řečeno na začátku, na trhu se vyskytuje velmi málo řešení, o kterých by se dalo říci, že jde "jen" o antispam. Pracujeme s obsahem internetové komunikace a důležitým krokem v jejím životním cyklu je také archivace. Výkonné nástroje antispamových řešení umí pracovat s e-maily podle definovaných pravidel, doplnění o možnost archivace se tedy opět jeví jako "dobrý nápad". Další ze současných trendů je dát zákazníkovi nejen antispam, ale nástroj, který má mnohem větší přidanou hodnotu. Vývoj řešení pro archivaci postupuje rychle kupředu a můžeme tedy očekávat, že možnost archivace se velmi rychle objeví ve stále větším počtu antispamových řešení. V mnoha řešeních je již tato vlastnost obsažena, a to v jakési "základní verzi". Nyní však přichází doba, kdy výrobci reagují na volání trhu a implementují vyzrálé technologie.
Závěrem lze říci, že trendy v těchto řešeních jednoznačně směřují ke zvyšování přidané hodnoty. A to je pro zákazníka jednoznačně dobrá zpráva...

Autor pracuje jako Senior Product Manager ve společnosti MULTIMA.


Komentáře