Úniky dat představují pro firmy problém

Zatímco šest procent koncových uživatelů přiznalo, že má k dispozici uniklé podnikové informace, 16 procent věří, že za úniky dat mohou druzí zaměstnanci.Podle studie společnosti Trend Micro zjišťující názory podnikových uživatelů jsou nejpalčivějším problémem datové úniky. Průzkum, v němž bylo dotazováno 1600 podnikových uživatelů ve Spojených státech, Velké Británii, Německu a Japonsku, zjistil, že ztráta firemních dat a informací je považována za druhou nejhorší hrozbu po virech a za mnohem závažnější hrozbu než většina ostatních jako spam, spyware a phishing.
Zatímco šest procent koncových uživatelů přiznalo, že má k dispozici uniklé podnikové informace, 16 procent věří, že za úniky dat mohou druzí zaměstnanci.

Respondenti ve Spojených státech o něco více věří, že jsou opatrnější co se týče důvěrnosti dat – 74 procent dotazovaných uvedlo, že vědí, který typ podnikových dat je důvěrný a ve vlastnictví firmy. V Británii to bylo 67 procent, v Německu 68 procent, ale v Japonsku pouhých 40 procent. Na druhou stranu si koncoví uživatelé z japonských velkých společností ve srovnání s koncovými uživateli z malých firem dělají více starostí s tím, která podniková data jsou důvěrná. Pečlivější jsou také mobilní uživatelé. Například ve Spojených státech 79 procent mobilních koncových uživatelů uvedlo, že vědí, které informace jsou důvěrné ve srovnání s 69 procenty uživatelů desktopových počítačů.

Studie také zjistila, že zhruba 46 procent společností v současnosti nemá pravidla zamezující únikům dat. Společnosti v Německu a Japonsku častěji než firmy v Británii zavádějí pravidla pro ochranu před úniky dat. Ve všech sledovaných zemích to jsou větší společnosti, které častěji aplikují preventivní pravidla, než malé firmy.

„Většina úniků dat se děje zvnitřku, ať už jde o náhodu nebo záměr. Viníky jsou právoplatní uživatelé, kteří mají přístup k datům v podnikové síti. Úniky dat mohou zapříčinit udělení pokut, vyšetřování, poškození dobrého jména značky a negativní reakce okolí. Není proto překvapující, že úniky dat se stávají pro společnosti významným problémem,“ uvedl Glen Kosaka, marketingový ředitel divize Trend Micro zabývající se prevencí před úniky dat.


Komentáře